ເກີດແຜ່ນດິນໄຫວບໍລິເວນແຂວງໄຊຍະບູລີ 2 ຄັ້ງແລ້ວ

ລາຍງານສະພາບການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວ ໃນຄັ້ງວັນທີ 9 ກໍລະກົດ 2021 ເວລາ 16:38 ໂມງ 19:19ໂມງ ລາຍງານການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວແຫ່ງຊາດໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດເຊິ່ງໄດ້ພົບສັນຍານການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວພາຍໃນປະເທດລາວຈຳນວນ 2 ຄັ້ງ ໃນບໍລິເວນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ລາຍລະອຽດຂອງການເກີດແຜ່ນດິນໄຫວມີດັ່ງນີ້:ໃນເວລາ 16:38:41 ຂອງໂມງທ້ອງຖິ່ນຈຸດສູນກາງເສັ້ນຂະໜານທີ່ 19.636 ອົງສາເໜືອ ແລະເສັ້ນແວງ 101.205 ອົງສາຕາເວັນອອກ ຄວາມແຮງສັ່ນສະເທື່ອວັດແທກໄດ້ 2.0 ຣິກເຕີ ເຊິ່ງມີຄວາມເລິກຈາກເທິງໜ້າດິນປະມານ 2 ກິໂລແມັດ

ຈຸດສູນກາງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ບ້ານນາຍາງ ເມືອງເງີນ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງຈຸດແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນໄກຈາກເທດສະບານ ເມືອງເງີນ ປະມານ 10 ກິໂລແມັດ ໃນເວລາ 19:19:34 ຂອງໂມງທ້ອງຖິ່ນຈຸດສູນກາງເສັ້ນຂະໜານທີ່ 19.511 ອົງສາເໜືອ ແລະເສັ້ນແວງ 101.353 ອົງສາຕາເວັນອອກ ຄວາມແຮງສັ່ນສະເທື່ອວັດແທກໄດ້ 2.9 ຣິກເຕີ ເຊິ່ງມີຄວາມເລິກຈາກເທິງໜ້າດິນປະມານ 2 ກິໂລແມັດ ຈຸດສູນກາງເກີດແຜ່ນດິນໄຫວຢູ່ ບ້ານເສົາດຽວ ເມືອງໄຊສະຖານ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ເຊິ່ງຈຸດແຜ່ນດິນໄຫວດັ່ງກ່າວແມ່ນໄກຈາກເທດສະບານ ເມືອງໄຊສະຖານ ປະມານ 11 ກິໂລແມັດ