ບາດແຜຮ້ອນໃນກັບການບຳບັດດ້ວຍອາຫານ

ຄົນລາວເອີ້ນບາດແຜນ້ອຍໆຢູ່ຮີມສົບ ແລະ ໃນຜົ້ງປາກວ່າບາດແຜຮ້ອນໃນ, ທ່ານໝໍຈີນເຊື່ອວ່ບາດແຜປະເພດນີ້ເກີດຈາກ ຄວາມຮ້ອນໃນຮ່າງກາຍມີຫລາຍເກີນໄປ ໃນເມື່ອຫາທາງລະບາຍອອກບໍ່ໄດ້ຈຶ່ງລະເບີດອອກມາຕາມເນື້ອເຍື່ອທີ່ມີລັກສະນະອ່ອນ ເຊັ່ນ : ໃນປາກ ທ່ານໝໍຈີນຈຶ່ງນິຍົມໃຫ້ດື່ມນ້ຳຂົມ ຫລື ນ້ຳສະໝຸນໄພເພື່ອຫລຸດຄວາມຮ້ອນພາຍໃນຮ່າງກາຍ ເຊິ່ງກໍມີຜົນພໍສົມຄວນ. ແພດຕາມຕຳລາຕາເວັນຕົກບາງທ່ານອາດເຂົ້າໃຈວ່າບາດແຜເຫລົ່ານີ້ແມ່ນຕຸ່ມເປື່ອຍ ຫລື Herpes ເຊິ່ງເປັນແຜເປື່ອຍມັກ ຕຸ້ມໃສໆ ບວມແດງ ເກີດເປັນບາດແຜໃຄ່ໂພງເມັດນ້ອຍ ຫລາຍເມັດບໍລິເວນດຽວກັນ ບາດແຜຮ້ອນໃຈກັບຕຸ່ມເປື່ອຍຈຶ່ງເປັນຄົນ ລະກຸ່ມ ແພດບາງຄົນເອີ້ນບາດແຜປະເພດນີ້ວ່າ Aphthous ulcer ເຊິ່ງອາດບໍ່ແມ່ນຍ້ອນບາດແຜຊະນິດນັ້ນ

ໝາຍເຖິງບາດແຜ ເປື່ອຍໃນກຸ່ມພະຍາດປາກເປື່ອຍລົງເລັບ ໂດຍທົ່ວໄປບາດແຜໃນປາກກຸ່ມນີ້ເອີ້ນກັນທົ່ວໄປວ່າ Canker Sores ໝາຍເຖິງ ບາດແຜໃນເນື້ອເຍື່ອປາກ ເອີ້ນແບບນີ້ຈຶ່ງຖືກຕ້ອງກ່ວາ. ບາດແຜໃນປາກປະເພດນີ້ເກີດຈາກໄວຣັສ ເຊິ່ງບໍ່ມີຢາປິ່ນປົວ ແຕ່ພໍຈະ ຫລຸດບັນຫາໄດ້ແດ່ ວິທີປິ່ນປົວງ່າຍໆກໍຄື ເຄືອບບາດແຜດ້ວຍຢາບາງຊະນິດ. ໃນການໃຊ້ໂພຊະນາການ ພິຈາລະນາຈາກຄວາມເປັນຈິງທີ່ວ່າໄວຣັສເປັນສິ່ງເຄິ່ງມີຊີວິດ ຕ້ອງການອາຫານລ້ຽງດູ ຈຶ່ງຄວນ ຫລີກເວັ້ນອາຫານບາງຢ່າງ ຫລື ເສີມບາງຊະນິດ ເຊັ່ນ : ແນະນຳໃຫ້ຫລີກເວັ້ນອາຫານທີ່ມີກົດອະມິໂນຊະນິອາຈິນີນ ຫລາຍໆ ແລະ ເພີ່ມອາຫານທີ່ມີກົດອະມິໂນໄລຊີນ ຫລາຍໆ ເຊັ່ນ : ຖົ່ວຊະນິດຕ່າງໆ, ຖົ່ວດິນ, ຖົ່ວວອນນັດ, ຖົ່ວອາວມັອນ, ຖົ່ວລັນເຕົາ, ໝາກມ່ວງຫິມະພານ ຖືວ່າເປັນກຸ່ມທີ່ມີອາຈິນີນຫລາຍ ຄວນຢຸດໄວ້ໄລຍະໜຶ່ງ, ຊັອກໂກແລັດມີນ້ຳຕານຫລາຍ ທັງຍັງມີອາຈິນີນ ອ່າວຫລາຍຄວນຢຸດຄືກັນ. ອາຫານອີກປະເພດໜຶ່ງແມ່ນເຈລຕິນ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໃນເຂົ້າໜົມເຢນລີ ຫລື ວຸ້ນ ປະເພດຫຍ້ຳ ແລ້ວເດັ້ງໃນປາກທັງຫລາຍ ເຈລາຕິນພວກນີ້ມັກເຮັດຈາກໜັງໝູ ເຊິ່ງເປັນໂປຣຕິນຄຸນນະພາບຕ່ຳ ມີອາຈິນີນຫລາຍ ສົມຄວນ ງົດກິນກ່ອນໃນໄລຍະນີ້.

ຂໍ້ແນະນຳດ້ານໂພຊະນາການສຳລັບການປິ່ນປົວບາດແຜໃນປາກເຫລົ່ານິ້ແມ່ນຕ້ອງເລືອກອາຫານທີ່ມີໄລຊີນຫລາຍ ເຊັ່ນ: ສາຫລ່າຍທະເລ, ຜັກທັງຫລາຍ ເປັນອາຫານທີ່ເໝາະສົມສຳລັບຄົນທີ່ມີບັນຫາຂັບຖ່າຍຍາກ, ອາຈົມແຂງ ລອງສັງເກດເບິ່ງກໍໄດ້ ວ່າໄລຍະທີ່ມີບັນຫາການຂັບຖ່າຍຍາກ, ອາຈົມແຂງ ມັກມີບັນຫາອາການຮ້ອນໃນເກີດຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນ, ຫາກກິນຜັກຫລຸດອາການ ຂັບຖ່າຍຍາກ ອາການຮ້ອນໃນຈະຫາຍໄປ ຈຶ່ງຄວນເພີ່ມຜັກໃນຄາບເຂົ້າທຸກຄາບ, ແຕ່ຂໍໃຫ້ເປັນຜັກທີ່ສະອາດ. ອີກວິທີໜຶ່ງແມ່ນ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພຽງພໍ, ດື່ມນ້ຳຫລາຍຂຶ້ນ ເພາະຄົນທີ່ພັກຜ່ອນໜ້ອຍ ແລະ ດື່ມນ້ຳໜ້ອຍ ເກີດບັນຫາບາດແຜຮ້ອນໃນໃນປາກຫລາຍ ທີ່ສຸດ ສະນັ້ນ ຈຶ່ງຕ້ອງລະວັງເປັນພິເສດ.

Facebook Comments Box

Similar Posts