ຫຼາຍຮ້ານອາຫານ ລ ະ ເ ມີ ດ ຄຳສັ່ງຍັງຂາຍສິ່ງ ມຶ ນ ເ ມົ າ

ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຄືວ່າກ້າແທ້ນໍ້ ຫຼາຍຮ້ານອາຫານ ລ ະ ເ ມີ ດ ຄຳສັ່ງຍັງຂາຍສິ່ງ ມຶ ນ ເ ມົ າ ແບບບໍ່ຢ້ານຫັຍງເລີຍ ຫຼາຍຮ້ານຍັງ ລ ະ ເ ມີ ດ ຄຳສັ່ງຂາຍສິ່ງ ມຶ ນ ເ ມົ າ ຊ່ວງໂຄວິດ ທາງຂັ້ນເທິງກໍ່ມີມາດຕະການຜ່ອນຜັນ ໃຫ້ຮ້ານອາຫານ ສວນອາຫານຕ່າງໆ ເປີດບໍລິການ ແຕ່ຫ້າມໃຫ້ຂາຍສິ່ງ ມຶ ນ ເ ມົ າ

ໃນວັນທີ 30/6/2021 ເຈົ້າໜ້າທີ່ສະເພາະກິດຫ້ອງການຖະແຫຼງຂ່າວ, ວັດທະນະທຳ ແລະ ທ່ອງທ່ຽວ ລົງລາດຕະເວນຮ້ານອາຫານ ສວນອາຫານ. ທີ່ຂາຍສິ່ງ ມຶ ນ ເ ມົ າ ເຊິງຂັດຕໍ່ຄຳສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງໄດ້ເຮັດບົດບັນທຶກປັບໄໝ ແລະ ດຳເນີນຕາມລະບຽບ