ສຸຂະພາບຈິດຂອງແມ່ລູກອ່ອນເປັນສີ່ງທີ່ສຳຄັນ

ຕາມປົກກະຕິແລ້ວແມ່ຍິງຖືພາມີການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນທາງຮ່າງກາຍຫລວງຫລາຍ ຫລາຍຄົນອາດພະເຊີນກັບອາລົມ ຕ່າງໆທີ່ປ່ຽນແປງໄປ ແລະ ຍິ່ງໃນໄລຍະແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ – 19 ແມ່ລູກອ່ອນຫລາຍຄົນຕ້ອງກັກຕົວຢູ່ເຮືອນ ຫລື ເຮັດວຽກ ຢູ່ເຮືອນ ເຊິ່ງບໍ່ສາມາດອອກໄປເຮັດກິດຈະກຳຂ້າງນອກທີ່ຕົນເອງມັກໄດ້ຄືແຕ່ກ່ອນ ກໍອາດເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສຸກໜ້ອຍລົງກ່ວາແຕ່ ກ່ອນ. ມື້ນີ້ພວກເຮົາມີຄຳແນະນຳດີໆຕໍ່ການເບິ່ງແຍງດູແລຈິດໃຈມາແນະນຳບັນດາແມ່ລູກອ່ອນທັງຫລາຍ. ສຳລັບການຖືພາ ອາລົມຂອງແມ່ຈະມີຄວາມປ່ຽນແປງທາງດ້ານສະພາບທາງອາລົມໃນແຕ່ລະໄລຍະຂອງການຖືພາ ອາດເອີ້ນໄດ້ວ່າມີຄວາມປັ່ນປ່ວນຜັນຜວນໄດ້ຕະຫລອດ ສາເຫດຫລັກເກີດຈາກການປ່ຽນແປງຂອງຮໍໂມນໃນຮ່າງກາຍທີ່ປັບສູງ ຂຶ້ນໃນໄລຍະຖືພາ ແລະ ຫລັງເກີດ ໄດ້ແກ່ :

ຮໍໂມນເອສໂຕຣເຈນ, ຮໍໂມນໂປຣເຈສເຕີໂຣນ, ຮໍໂມນຮິວແມນພລາເຊນຕ້າ ແລກໂຕຣເຈນ, ຮໍໂມນໂປຣແລກຕິນ ແລະ ຮໍໂມນອອກຊິໂຕຊິນ ເປັນຕົ້ນ ເອີ້ນໄດ້ວ່າໄລຍະນີ້ຂອງແມ່ມານເປັນ Hormonal Storm ກໍເວົ້າໄດ້ ທັງຍັງເມື່ອເກີດລູກກໍຈະມີປັດໄຈຕ່າງໆທີ່ມີຜົນກະທົບກັບອາລົມໄດ້ງ່າຍ ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກອາລົມບໍ່ຄົງທີ່ ເຊັ່ນ : ການນອນບໍ່ເປັນເວລາທີ່ຕ້ອງເບິ່ງແຍງລູກ, ການພັກຜ່ອນບໍ່ພຽງພໍ, ການທີ່ເຫັນຮ່າງກາຍປ່ຽນໄປ, ການປ່ຽນແປງໄປຂອງ ກິດຈະວັດປະຈຳວັນ, ຄວາມກັງວົນໃນພາລະໜ້າທີ່ຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນການລ້ຽງລູກ ຫລື ທັງໝົດທັງມວນເຫລົ່ານີ້ ຈະເຮັດໃຫ້ ສະໝອງພາກສ່ວນທີ່ຄວບຄຸມອາລົມເຮັດວຽກຫລາຍກ່ວາເຫດຜົນ ລວມໄປເຖິງສະພາບແວດລ້ອມ ຍິ່ງມີສະຖານະການໂຄວິດ – 19 ການໃຊ້ຊີວິດໃນຮູບແບບເກົ່າໄດ້ປ່ຽນໄປ ບໍ່ສາມາດອອກໄປເຮັດກິດຈະກຳຂ້າງນອກ ຫລື ຄວາມກັງວົນເລື່ອງການນຳເຊື້ອ ພະຍາດມາສູ່ລູກຫລາຍຈົນເກີນໄປ ກໍອາດເປັນການສະສົມຄວາມເຄັ່ງຄຽດໃນຮູບແບບໜຶ່ງ ລວມເຖິງຮໍໂມນດັ່ງກ່າວຍັງສົ່ງຜົນຕໍ່ ການເຜົາຜານພະລັງງານໃນຮ່າງກາຍ, ເຮັດໃຫ້ຕຸ້ຍງ່າຍ, ເປັນເບົາຫວານງ່າຍນຳອີກ ເຊິ່ງກໍລ້ວນແຕ່ສົ່ງຜົນເຖິງສຸຂະພາບຈິດ ຂອງແມ່ລູກອ່ອນ. ເມື່ອຮ່າງກາຍມີຄວາມເຄັ່ງຄຽດມັກຈະມີການຫລັ່ງຮໍໂມນ 2 ຊະນິດ ໄດ້ແກ່ :

ຮໍໂມນຄໍຕິໂຊນ ແລະ ອະດຣີນາລີນ ເຮັດໃຫ້ ຮ່າງກາຍຂອງແມ່ມານສະແດງອາການຫລາຍຢ່າງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມດັນສູງ, ຫົວໃຈເຕັ້ນໄວກ່ວາປົກກະຕິ, ເຈັບຫົວ, ປຸ້ນທ້ອງ ປວດຮາກ, ຮູ້ສຶກເບື່ອອາຫານ ເປັນຕົ້ນ, ແຕ່ເມື່ອອາການເຫລົ່ານີ້ເກີດກັບແມ່ມານແລ້ວ ສິ່ງທີ່ໜ້າເປັນຫ່ວງທີ່ສຸດກໍຄື ສາມາດ ສົ່ງຜົນຕໍ່ລູກໃນທ້ອງໄດ້ນຳ ເຊັ່ນ : ການເຕີບໃຫຍ່ຊ້າ ຍ້ອນແມ່ເຄັ່ງຄຽດ ກິນອາຫານໄດ້ໜ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ສານອາຫານໄປເຖິງລູກ ບໍ່ພຽງພໍ, ພັດທະນາການດ້ານອາລົມເມື່ອເກີດລູກອອກມາ ລູກຈະມີອາການທີ່ຮ້ອງໄຫ້ຂັດລັງ, ໃຈຮ້າຍ ແລະ ຜົນກະທົບ ອັນຕະລາຍທີ່ສຸດແມ່ນການຫລຸລູກ. ນອກຈາກນີ້, ໃນໄລຍະການແຜ່ລະບາດຂອງໂຄວິດ – 19 ແມ່ມານທີ່ຕ້ອງຢູ່ເຮືອນດົນໆ ເຮົາຈະພົບວ່າ :

• ພຶດຕິກຳ ຫລື ຮູບແບບການໃຊ້ຊີວິດມີຜົນກັບອາລົມຂອງແມ່ມານ : ແນະນຳວ່າຄວນເຮັດກິດຈະກຳທີ່ຕົນເອງມັກ ເປັນຫລັກ, ສາມາດເຮັດໄດ້ຢູ່ເຮືອນ, ເປັນການເຮັດກິດຈະກຳໂດຍມີລູກຂອງເຮົາເປັນແຮງບັນດານໃຈ ເຊັ່ນ : ການປຸງແຕ່ງອາຫານສຳລັບເດັກ, ສຶກສາຄຸນຄ່າອາຫານໂພຊະນາການທີ່ເໝາະສົມກັບລູກ, ຖັກຊຸດໄໝພົມໃຫ້ລູກ, ເຮັດຂອງຫລິ້ນໄວ້ໃຫ້ລູກ, ອ່ານໜັງສື ຫລື ນິທານໃຫ້ລູກຟັງ, ຫລິ້ນດົນຕີກ່ອມລູກ, ອອກກຳລັງກາຍເບົາໆ ພໍໃຫ້ຮ່າງກາຍໄດ້ຮູ້ສຶກເຄື່ອນໄຫວຫລາຍກ່ວາປົກກະຕິ ເມື່ອຮໍໂມນຄວາມຮັກຫລັ່ງອອກມາ ແມ່ກໍຈະມີຄວາມສຸກ ແລ້ວລູກກໍຈະຮັບຮູ້ເຖິງຄວາມສຸກຈາກແມ່ໄດ້.

• ໃຫ້ແມ່ເບິ່ງໂລກໃນແງ່ບວກໄວ້ຫລາຍໆ ໃຊ້ຄວາມຄິດດ້ານເຫດຜົນຫລາຍກ່ວາອາລົມ : ການມີ Mindset ດ້ານບວກ ຊ່ວຍແມ່ມານໄດ້ຫລາຍ, ໃຫ້ເບິ່ງວ່າການມີລູກໃນໄລຍະນີ້ມີຂໍ້ດີ ເພາະເຮົາຈະໄດ້ຢູ່ເຮືອນເບິ່ງແຍງດູແລລູກໄດ້ເຕັມທີ່, ມີເວລາຫລິ້ນກັບລູກ ທັງສະມາຊິກໃນຄອບຄົວຄົນອື່ນໆກໍມີເວລາຊ່ວຍເບິ່ງແຍງລູກນ້ອຍຂອງເຮົາຢູ່ເຮືອນນຳອີກ.

• ເມື່ອແມ່ຮູ້ສຶກຊຶມເສົ້າຫລາຍຂຶ້ນ : ຮູ້ສຶກບໍ່ຢາກໃຫ້ລູກກິນນົມ, ບໍ່ຢາກໄດ້ຍິນສຽງຮ້ອງຂອງລູກ, ນອນບໍ່ຫລັບ, ຮູ້ສຶກໝົດ ພະລັງ ເຖິງຈະເຮັດກິດຈະກຳທີ່ມັກແລ້ວກໍຍັງບໍ່ດີຂຶ້ນ ໃຫ້ຮີບໄປພົບຈິດຕະແພດໄດ້ເລີຍ ຫາກຮູ້ສຶກເຄັ່ງຄຽດ ໃຫ້ເນັ້ນ ການລົມກັນກັບຄົນອ້ອມຂ້າງ, ໝູ່ເພື່ອນ ແລະ ຄົນໃນຄອບຄົວ ກໍເປັນວິທີທີ່ຊ່ວຍຫລຸດຜ່ອນຄວາມເຄັ່ງຄຽດໄດ້.

• ແມ່ຍິງທີ່ກຳລັງເປັນແມ່ຄົນນັ້ນບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍ ຖ້າສະພາບຈິດໃຈເຮົາແຂງແຮງພຽງພໍ ທຸກຢ່າງກໍຈະອອກມາດີ ເພາະສະນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງຄິດບວກໄວ້ ເພາະໃນທຸກສະຖານະການມັນຕ້ອງມີທັງຂໍ້ດີ ແລະ ຂໍ້ເສຍ ແລະ ຖ້າເຮົາເບິ່ງຂໍ້ດີໃຫ້ ຫລາຍກ່ວາຂໍ້ເສຍ ການມີລູກໃນໄລຍະນີ້ກໍຈະເປັນໄປໄດ້ດີ ແມ່ເອງກໍມີຄວາມສຸກ ແລະ ມີນ້ຳນົມລ້ຽງລູກຕໍ່ໄປນຳ ຂໍໃຫ້ ແມ່ລູກອ່ອນ ຫລື ແມ່ມານທຸກທ່ານສູ້ຕໍ່ໄປ ພະຍາຍາມຄິດບວກໃນສິ່ງທີ່ເຮົາເປັນເຂົ້າໄວ້ ພວກເຮົາຂໍເປັນກຳລັງໃຈໃຫ້.