ຄຳທຳນາຍຍຸກເຄີ່ງພຸດທະການຄົນມີບຸນຈື່ງອ່ານຈົບ

ພຸດທະທຳນາຍ(ຄຳທວາຍ) ຈາກສິລາຈາລືກໃນມະຫາວິຫານເຊດ ມະຫາເຊດມະລືກ ໃນສວນມະລືກຄະທາຍຍະວັນ ປະເທດອິນເດຍ ໂດຍຄະນະທູດຊາວໄທທີ່ໄປອັນເຊີນ ພະບະຣົມ ມະສາຣີ ຣິກກະທາດ ເມື່ອປີ ພ.ສ.2485 ອໍລະຫັນຕະສັມມາສັມພຸດທະເຈົ້າຜູ້ເປັນພະສັບພັນຍູຮູ້ແຈ້ງໂລກທັງ ໃນອະດີດແລະໃນອະນາຄົດ ຊົງມີເມດຕາກະລຸນາແກ່ສັດໂລກເປັນລົ້ນພົ້ນເມື່ອພະອົງດຳລົງພະຊົນຢູ່ ໄດ້ຕຣັດແກ່ພະອານົນວ່າ ອານັນທະ ເບິ່ງກ່ອນອານົນກ່ອນເຄິ່ງພຸດທະການ 15 ປີ (ກ່ອນ ພ.ສ. 2560) ຈະເກີດການ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ຈະມີການຮົບລາ ຂ້ າ ຟັ ນ ຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຝົນເຫຼັກຈະຕົກຈາກອາກາດ ໄຟຈະລົງມາຈາກອາກາດ ຈະ ເ ຜົ າ ຜ າ ນ ປະຊາຊົນໃຫ້ພິນາດ ຈະມີການ ລົ້ ມ ຕ າ ຍ ຊຶ່ງກັນແລະກັນເປັນຈຳນວນຫລາຍ ເບິ່ງກ່ອນອານົນ ເມື່ອສາດສະຫນາຂອງຕະຖາຄົດ ລ່ວງເລຍໄປກ່ອນເຄິ່ງພຸດທະການ 15 ປີ (ກ່ອນ ພ.ສ. 2560) ສັດໂລກທັງຫຼາຍ ທີ່ເກີດໃນຍຸກນັ້ນ ຈະພົບແຕ່ຄວາມລຳບາກ ທຸກຊາດທຸກສາດສະຫນາ ຕາມທຳມະຊາດອັນໝຸນວຽນຂອງໂລກ ທີ່ໝຸນໄປໃກ້ຄວາມແຕກສະຫຼາຍ ແຜ່ນດິນແຜ່ນນ້ຳຈະລຸກເປັນໄຟ ມະນຸດແລະສັດຈະໄດ້ ຮັບໄພພິບັດສາລະພັດທັ່ວທຸກທິດ ຄົນໃນສະໄໝນັ້ນຈະມີນິໄສ ໂ ຫ ດ ດຸດກຳເນີດຈາກສັດປ່າ ອຳ ມ ະ ຫິ ດ ຈະ ຮົ ບ ລາ ຂ້ າ ຟັ ນ ກັນເອງ ເຖິງ ເ ລື ອ ດ ນ ອ ງ ແຜ່ນດິນແຜ່ນນ້ຳ ສ່ວນເວໄນຍະສັດ ຜູ້ຂວນຂວາຍໃນກຸສົນຕາມວັດນະຂອງຕະຖາຄົດ ກໍຈະລະງັບຮ້ອນບໍ່ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ

ບ້ານເມືອງໃດມີຄວາມເຄົາລົບຍຳເກງໃນ ພະລັດຕະນະໄຕ ແລະເຈົ້າບີດາມານດາ ເຫດ ຮ້ າ ຍ ໄ ພ ພິ ບັ ດ ຈະເບົາບາງ ແຕ່ກໍຈະໜີກົດທຳມະຊາດບໍ່ພົ້ນ ແຕ່ວ່າ ເບິ່ງກ່ອນອານົນກ່ອນເຄິ່ງພຸດທະການ 15 ປີ ຈະຖືວ່າເປັນການ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ຫາໄດ້ບໍ່ ທັງນີ້ກໍເພາະວ່າຫຼັງເຄິ່ງພຸດທະການໄປແລ້ວນັ້ນ ອານັນທະ ເບິ່ງກ່ອນອານົນ ຫຼັງເຄິ່ງພຸດທະການ (ຊ່ວງຫຼັງ ພ.ສ. 2560 ເປັນຕົ້ນໄປ) ຈະມີຄວາມ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ຫລາຍກວ່າກ່ອນເຄິ່ງພຸດທະການຫລາຍ ຄົນຍັກນອກພຸດທະສາດສະຫນາຈະ ຮົ ບ ລາ ຂ້ າ ຟັ ນ ຊຶ່ງກັນແລະກັນ ຕ່າງຝ່າຍຈະ ລົ້ ມ ຕ າ ຍ ກັນຝ່າຍລະຫລາຍໆ ສັມມະນະ ຊີ ພາມ ຈະ ລົ້ ມ ຕ າ ຍ ຈະ ຕ າ ຍ ໄປຝ່າຍລະເຄີ່ງຈຶ່ງເລີກລາກັນ ສຳລັບປະເທດທີ່ນັບຖືພຸດທະສາດສະຫນາຈະມີໄພຄືກັນ ແຕ່ບໍ່ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ຫຼາຍ ເລີ່ມແຕ່ພຸດທະສາດສະຫນາລ່ວງເລຍ 2,500 ປີ ເປັນຕົ້ນໄປ (ຊ່ວງຫຼັງ ພ.ສ. 2560 ເປັນຕົ້ນໄປ) ໄຟຈະລຸກລາມມາທາງທິດຕະເວັນອອກ ໄ ໝ້ ວັດວາອາລາມ ສັມມະນະ ຊີ ພາມ ຈະອົດຢາກຍາກເຂັນ ລູກໄຟຈະຕົກຈາກຟ້າເປັນເພີງຜານ ເຫຼັກກ້າຈະທະຍານຈາກນ້ຳ ມະຫາສະມຸດຈະຊອກຊ້ຳ ສົ ງ ຄ າ ມ ຈາກທັ່ວທິດ ເ ສີ ກ ຈະຕິດເມືອງ ເຂົ້າຈະຂາດແຄນທັ່ວແຄ້ນຈະອົດຢາກ ຜີໂຂມຂະໂໝດປ່າຈະເຂົ້າເມືອງ ພະເສື້ອເມືອງ ຊົງເມືອງ ຈະໜີເຂົ້າປ່າ ຜູ້ເປັນໃຫຍ່ມີອຳນາດ ຈະຮຽກແມງຜີເສື້ອເຫຼັກນັບແສນຕັວ ມາປ່ອຍໄຂ່ເປັນໄຟຜານ

ຄົນຍັກຫິນທີ່ຖືກສາບເປັນເວລາດົນ ຈະຕື່ນຂຶ້ນມາອາລະວາດໂລກ ດິນຟ້າອາກາດຈະປັ່ນປ່ວນ ຕະລິ່ງຈະພັງ ແຜ່ນດິນຈະຖະລົ່ມເປັນທະເລ ໂລກມະນຸດຈະດິ່ງສູ່ຄວາມ ຫ າ ຍ ະ ນ ະ ນັກປຣາດຈະ ຖື ກ ທຳ ຮ້ າ ຍ ໃຫ້ສິ້ນສູນ ໃນໄລຍະນັ້ນສາດສະຫນາຂອງຕະຖາຄົດຈະເສື່ອມລົງຫລາຍ ເພາະພຸດທະບໍລິສັດ ບໍ່ຕ້ອງຢູ່ໃນສິນລະທຳ ເຊື່ອຄຳຄົນໂກງ ກ່າວຄຳເທັດ ບໍ່ເຄົາລົບຮັກທຳນິຍົມ ຄົນປະຈົບ ສໍພໍໄດ້ຮັບຄວາມເຊື່ອຖືໃນສັງຄົມ ຜູ້ທີ່ມີສິນລະທຳ ປະພຶດດີ ປະພຶດຊອບ ກັບບໍ່ມີໃຜເຄົາລົບຢຳເກງ ພະທຳຈະເລີ່ມເປ່ງລັດສະໝີສາຍແສງສ່ອງໂລກອີກວາລະໜຶ່ງກໍຕໍ່ເມື່ອ ມີທັມມິກະລາດໂພທິຍານບັງເກີດຂຶ້ນ ຢູ່ໃນຄວາມອຸບປະຖຳຂອງພະເຖລະຜູ້ຊົງທຳມະລິດ ທັງສອງພະອົງສະຖິດ ທີ່ ເບື້ອງຕົ້ນຕະເວັນອອກຂອງມັດຊິມະປະເທດ ຈະສະເດັດມາເສີມສ້າງສາດສະຫນາຂອງຕະຖາຄົດ ໃຫ້ຮຸ່ງເຮືອງສືບໄປເຖິງ 5,000 ພະວັດສາ ເບິ່ງກ່ອນອານົນ ເວລານັ້ນພົນລະເມືອງຂອງໂລກເຫຼືອນ້ອຍຫລາຍ ຄຳທຳນາຍຂອງຕະຖາຄົດນີ້ ຄວນຢັງເວໄນຍະສັດໃຫ້ຕັ້ງຢູ່ໃນຄວາມບໍ່ປະມາດ ຜູ້ໃດຮູ້ແລ້ວບໍ່ເຊື່ອ ນັບວ່າເປັນກຳຂອງສັດ ທີ່ຕ້ອງສີ້ນສຸດໄປຕາມກຳຊັ່ວຂອງຕົນ ຜູ້ໃດປາດຖະຫນາລອດພົ້ນຈາກໄພພິບັດ ໃຫ້ຖືຮັກສາສິນ 5 ປະການ ຈະເລີນເມດຕາພາວະນາ ປະກອບສັມມາອາຊີບ ມີໃຈສັນໂດດຮູ້ຈັກພໍ ບໍ່ ໂ ປ້ ປົດຄົດໂກງ ບໍ່ຫຼົງມັວເມົາອຳນາດແລະລາບຍົດ ຕັ້ງໃຈປະຕິບັດຕົນ ຕາມຄຳສອນຂອງຕະຖາຄົດໃຫ້ຫມັ້ນຄົງ ຈຶ່ງຈະພົ້ນ ອັ ນ ຕ ະ ລ າ ຍ ໃນເຄິ່ງພຸດການ (ເປັນຄວາມເຊື່ອສ່ວນບຸກຄົນກະລຸນາໃຊ້ວິຈາລະນະຍານໃນການຮັບຊົມດ້ວຍ)