ຊຸດ PPE ຕິດແອຈາກ ຈີ ນ ປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ ໃນຕົວ

ສຳນັກຂ່າວ ຊິ ນ ຫົ ວ ລາຍງານວ່າ ກຸ່ມບໍລິສັດ ຖົ ງ ເ ງິ ນ (Tuoren Group) ທີ່ຜະລິດອຸປະກອນ ກ າ ນ ແ ພ ດ ທີ່ ເມືອງຊິນຊຽງ ມົນທົນເຫີນານ ທາງພາກກາງຂອງປະເທດ ຈີ ນ ໄດ້ພັດທະນາ ຊຸ ດ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ທາງການແພດ ແ ຮ ງ ດັ ນ ພ້ອມກັບ ລະບົບ ປັ ບ ອ າ ກ າ ດ ເຊິ່ງຊ່ວຍໝຸນວຽນອາກາດ ເ ຢັ ນ ແກ່ແພດໝໍ. ໃຫ້ສາມາດບັນເທົາ ຄ ວ າ ມ ຮ້ ອ ນ

ແລະ ເຮັດວຽກດ້ວຍ ຄ ວ າ ມ ສຸ ກ ຂໍ້ມູນລາຍງານວ່າ ຊຸດດັ່ງກ່າວແມ່ນມີຄວາມ ປ ອ ດ ໄ ພ ແລະ ມີປະສິດທະພາບ. ການ ຕິ ດ ຕັ້ ງ ແຜງ ຟ ອ ກ ອາກາດ ແມ່ນສະດວກ ແລະ ຍັງສາມາດໃຊ້ງານ ດ້ວຍລະບົບ ສໍ າ ຜັ ດ ການປັບອຸນຫະພູມແມ່ນ ສ າ ມ າ ດ ປັບໄດ້ລະຫວ່າງ 26-29 ອົງສາເຊ, ເຮັດໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງ ແ ພ ດ ໝໍ ໃນຍາມ ອ າ ກ າ ດ ຮ້ ອ ນ ໄດ້ຜ່ອນຄາຍໄດ້ດີ

Facebook Comments Box

Similar Posts