ໂຮງໝໍສະໜາມ ເ ຕັ ມ ແລ້ວ ຜູ້ ຍິ ງ ລະໃຫ້ໄປ ຜູ້ ຊ າ ຍ ໃຫ້ ປົ ວ ຢູ່ເຮືອນ

ໂຮງໝໍສະໜາມ ເ ຕັ ມ ແລ້ວ ຜູ້ໃຊ້ ເ ຟ ສ ບຸ ກ ຊື່ “ຕີນ່າ ສີຫາລາດ” ໄດ້ ໂ ພ ສ ໃນວັນທີ 30/9/2021 ວ່າ: “ເປັນໄປແລ້ວ ບ າ ດ ນິ ບ າ ດ ຜູ້ ຍິ ງ ລະໃຫ້ໄປ ບ າ ດ ຜູ້ ຊ າ ຍ ລະໃຫ້ ປົ ວ ຢູ່ເຮືອນ ກັ ກ ໂຕຢູ່ເຮືອນ ບ າ ດ ຄົນຢູ່ໃກ້ຄືເຮົາ ອືມ ຢ້ າ ນ ຕໍ່ໄປ, ສູນ ກັ ກ ໂຕຮັບແຕ່ ຜູ້ ຍິ ງ ຜູ້ ຊ າ ຍ ລະ ໄ ລ່ ລົ ງ ລົ ດ ຄືເກົ່າ ໝໍຕອບວ່າ ຜູ້ ຊ າ ຍ ບໍ່ໃຫ້ໄປ ໃຫ້ ກັ ກ ໂຕຢູ່ເຮືອນ ອື ມ ອື ມ ຄົນໄປກະ ສູ້ ໆ ເດີ ຮັ ກ ສ າ ໂຕເອງ ດີ ໆ ເດີ, ພີ ກັ ດ ວ່າ ຮູ້ສືກ ກັ ງ ວົ ນ ທີ່ ບ້ານໜອງທາເໜືອ ເມືອງຈັນທະບູລີ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ”