ໂຮງໝໍສະໜາມ ເ ຕັ ມ ແລ້ວ ກ ຽ ມ ຮັບຄົນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ເພີ່ມອີກ

ວັນທີ 30/9/2021 ຊ່ວຍກັນຢູ່ເຮືອນດີໆເດີ້..​ເບີ່ງເອົາເດີ້ໃຜຍັງ ປ ະ ຫ ມ າ ດ ຢາກໃຫ້ທຸກຄົນຢູ່ເຮືອນເພື່ອ ຢຸ ດ ເ ຊື້ ອ ຕອນນີ້ບໍ່ ໂຮງໝໍສະໜາມ ເ ຕັ ມ ແລ້ວ ຕອ້ງມີ ໂຮງໝໍສະໜາມ ເ ພີ່ ມ ອີກ ໝົດອາ ທິ ດ ນີ້ຕັ້ງໃຈກັບໄປຢູ່ເຮືອນກັບ ແ ມ່ ສຸ ດ ທ້ າ ຍ ບໍ່ໄດ້ ກັ ບ ລຸ້ນກອ່ນ ເ ລ ກ ອ ອ ກ ແມ່ນ ເ ປີ ດ ໂຮງໝໍສະໜາມ ຢູ່ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຈຸ ດ ເມືອງຫາດຊາຍຟອງ ກ ຽ ມ ພອ້ມຮັບຄົນ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ