ຕິດເຊື້ອໂຄວິດ 685 ຄົນເສຍຊີວິດເພີ່ມ 2 ຄົນ

ລາຍງານການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂຄ ວິ ດ ແລະ ການ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ປະຈໍາວັນຈັນ ທີ 1/11/2021, ມີການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທັງໝົດ + 685 ຄົ ນ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ເພີ່ມ +2 ຄົ ນ.