ຊາຍໜຸ່ມເສຍຊີວິດຍ້ອນໄຂມັນຫຸ້ມຫົວໃຈບໍ່ແມ່ນໂຄວິດຢ່າງທີ່ເປັນຂ່າວ

ວັນທີ 31/10/2021 ທີ່ແຂວງບໍ່ແກ້ວ ຈາກຜູ້ໃຊ້ ເ ຟ ສ ບຸ ກ ຄົ ນ ໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ “ໄປຢູ່ບ່ອນເຂົ້າບໍ່ໄດ້ຫາ ປາບໍ່ໄດ້ຊື້ພຸ່ນເດີເໝັ້ນ ບໍ່ຄິດບໍ່ຝັນວ່າໂຕຈະຈາກເຮົາໄປໄວປານນີ້ ໝູ່ຄູ່ກໍ່ບໍ່ໄດ້ໄປເບິ່ງຊ້ຳ Mên Komdavone ໄປຢູ່ສະຫວັນຊັ້ນຟ້າພຸ່ນເດີ ໂຕຈະຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈຳເຮົາ ຕ ະ ຫຼອດໄປ

ຂໍແຈ້ງໝູ່ເພືອນ ຫຼື ໝູ່ໃນ ເ ຟ ດ ບຸ ກ ຢ່າເຂົ້າໃຈ ຜິ ດ ເດີ ລາວ ເ ສ ຍ ຍ້ອນໄຂມັນຫຸ້ມຫົວໃຈ, ຄວາມດັນ ພ ະ ຍາດຂອງຜູ້ກ່ຽວ ສ່ວນ ໂ ຄ ວິ ດ ແທ້ບໍ່ແມ່ນເດີ ເກັບຕົວຢ່າງ ໝໍແຈ້ງແລ້ວຜົນເປັນ ລົ ບ ເດີ ຢ່າພາກັນ ແ ຕ ກ ຕື່ນ ຫຼື ເຂົ້າໃຈ ຜິ ດ …”