ຊາຍຊະລາເກັບຂີ້ເຫຍື້ອຂາຍຈົນມີເງິນຊື້ເຮືອນຢູ່

ຄົນທີ່ເຮັດວຽກໜັກ ຫຼື ຄົນທີ່ຕັ້ງໃຈຈະມ່ວນທຸກຄັ້ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນຕົນເອງເຮັດສິ່ງໃໝ່ໆ..ເຂົາເຈົ້າຈະສຸກຍູ້ຕົນເອງໄປສູ່ຄຳຕອບທີ່ດີຂຶ້ນເລື້ອຍໆ. ໂຊກດີບໍ່ໄດ້ແລ່ນໄປຫາປະຕູທີ່ສວຍງາມທີ່ສຸດ

ແຕ່ຈະແລ່ນປະຕູທີ່ເປີດຕັ້ງຫາກ ລຸງອາຍຸ 7O ສູ້ຊີວິດເບິ່ງຂີ້ເຫື້ຍອເປັນກອງເງິນກ້ອງຄຳ ຂາຍໄດ້ 1O ປີ ຈົນສາມາດຊື້ດິນໄດ້ 3O ໄລ່, ປຸກເຮືອນ ເຮັດຟາມ, ດຳລົງຊີວິດຢ່າງສະບາຍບໍ່ອາຍໃຜ.

ພໍ່ຕູ້ ທີ່ຫາລ້ຽງຊີບດ້ວຍການເກັບຊື້ຂາຍ ຂີ້ເຫື້ຍອ ຈົນສາມາດຊື້ຢູ່ສວນໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 3 ໄລ່ ມາຮູ້ຈັກລາວກັນ ລາວຊື່ ທ້າວ ບົວກາງ ອາຍຸ 7O ຢູ່ບ້ານເມືອງລະມາ ແຂວງຈຳພອນສະພາບຮ່າງກາຍເປື່ອຍເປື່ອຍ ສີດໍາດັ້ງເດີມ ລາວ ເປັນຄົນແຂວງ ມະຫາສາລະຄຳ ມີອາຊີບເປັນກຳມະກອນທົ່ວໄປ, ມີເມຍ ແລະ ລູກສາວ 4 ຄົນ,

ຜ່ານມາເຮັດວຽກກໍ່ສ້າງ ຈົນມາສ້າງອາຊີບເກັບເງິນຊື້ທີ່ດິນ 5 ເຮັກຕາ.ມາຮອດປີ 2004 ເລີ່ມເຮັດວຽກ ໝັກບໍ່ໄດ້ ລາວຈຶ່ງໄດ້ຊວນເມຍໄປອາໄສຢູ່ກັບລູກສາວທີ່ມີຄອບຄົວຢູ່ເມືອງລະມາ, ແຂວງຈໍາພອນ. ປະເທດໄທ ເຮັດວຽກ, ຕັດຫຍ້າໃນສວນ, ສວນຢາງພາລາເພື່ອລ້ຽງດູຕົນເອງ.ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ເປັນພາລະຂອງລູກຫລານ.

ແຕ່ຍ້ອນອາຍຸສູງຂື້ນ ແລະ ຮ່າງກາຍບໍ່ແຂງແຮງ, ສາມາດເຮັດວຽກໄດ້ພຽງປະມານ 5 ປີ, ຫລັງຈາກນັ້ນກໍ່ເຊົາໄປເກັບຂອງເກົ່າຢູ່ບ່ອນເກັບຂີ້ເຫຍື້ອມາຂາຍ, ມາຮອດປັດຈຸບັນ ມີລາຍໄດ້ປະມານ 300.000 ກິບຕໍ່ມື້. ແຕ່ລະເດືອນຈະມີລາຍໄດ້ 3 ລ້ານກວ່າກີບ ຈົນຮອດເກັບຫອມອ້ອມໄປຊື້ ທີ່ດິນສໍາລັບການປູກເຮືອນ ເຮັດຟາມໄດ້ ປະມານ 3O ໄລ່,

ສ່ວນທີ່ບ້ານເກົ່າ 5 ໄລ່ ຍັງບໍ່ໄດ້ໄລ່. ເຖິ່ງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ, ເກັບຮັກສາໄວ້ເປັນມໍລະດົກສໍາລັບລູກຫານລຸງບາເວົ້າວ່າ, ເຖິງວ່າໃຜຈະລັ່ງກຽດຂີ້ເຫຍື້ອ ແຕ່ມັນກໍ່ເຮັດໃຫ້ລຸງມີບ່ອນຢູ່ກິນ ແລະ ບໍ່ມີຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ. ມັນເປັນອາຊີບທີ່ມີຄວາມຊື່ສັດ ແລະ ພໍໃຈກັບສິ່ງທີ່ມັນເປັນ. ຖ້າເຮົາບໍ່ເລືອກວຽກ, ມີຄວາມດຸໝັ່ນ, ອົດທົນ, ຊື່ສັດ, ຈະເຮັດວຽກ, ສິ່ງໃດກໍ່ເຮັດໄດ້,

ຄືກັບທີ່ລຸງຖືວ່າເງິນຄືເງິນ, ຂອງມີຄ່າທີ່ສາມາດຂາຍໄດ້ຈົນມີລາຍໄດ້ມາຮອດທຸກມື້ນີ້.ຄໍາວ່າລຳລວຍອຸດົມສົມບູນສໍາລັບແຕ່ລະຄົນອາດຈະແຕກຕ່າງກັນ. ສໍາລັບປະລິນຍາ, ຊີວິດແມ່ນວ່າພວກເຮົາມີເງິນ. ພຽງພໍທີ່ຈະນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ ບໍ່ແມ່ນເລື່ອງຍາກເມື່ອເຖົ້າແລ້ວເຈົ້າກໍສາມາດດຳລົງຊີວິດໄດ້ໂດຍບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງພາລູກຕ້ອງຈ່າຍຄ່າທຸກຢ່າງ, ມີເງິນໃຊ້ຈ່າຍໃນການໃຊ້ຈ່າຍຂອງຕົນເອງ.

ແລະຖ້າມີຊັບສິນຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ເຮົາອາດຈະມອບໃຫ້ຄົນອື່ນເປັນມໍລະດົກ ນີ້ແມ່ນອຸດົມສົມບູນແລ້ວ.ຈາກເລື່ອງຂອງລຸງບາ ເຮັດໃຫ້ຂ້ອຍຄິດເຖິງສິ່ງອື່ນ ເພື່ອຈະເປັນຜູ້ຊາຍທີ່ອຸດົມສົມບູນ ທ່ານຕ້ອງເລີ່ມຕົ້ນໃນມື້ນີ້.

ມື້ທີ່ດີທີ່ສຸດເພື່ອເລີ່ມຕົ້ນແມ່ນມື້ນີ້. ຖ້າຫາກວ່າພວກເຮົາຫັນກັບມາ ແລະ ຍັງບໍ່ໄດ້ເຮັດມັນບາງຄັ້ງ ເມື່ອເຈົ້າຮູ້ຕົວກໍ 5-1O ປີຜ່ານໄປ, ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງລໍຖ້າ, ໃຫ້ເລີ່ມຕົ້ນເຮັດມັນ.