ຕິດເຊື້ອແລ້ວປີ່ນປົວເອງຢູ່ເຮືອນຍັງມີອີກຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ

ປັດຈຸບັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນສະສົມ 11 ພັນກວ່າຄົນແລ້ວ ແລະຍັງມີອີກ ຈຳ ນວນໜື່ງ ທີ່ກວດເອງດ້ວຍເຄື່ອງກວດໄວ ເຊີ່ງ ຕິ ດ ເຊື້ອແລ້ວ ຈື່ງປີ່ນປົວເອງຢູ່ເຮືອນຍັງມີອີກ ຈຳ ນວນຫຼາຍ, ດຣ ສີສະຫວາດ ສຸດທານີລະໄຊ ຮອງຫົວໜ້າກົມຄວບຄຸມ ພ ະ ຍາດ ຕິ ດ ຕໍ່ ລາຍງານໃນວັນທີ 2 ມັງກອນ 2022 ນີ້ວ່າ:ປ ະ ຈຸບັນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ມີຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອທີ່ປິ່ນປົວຢູ່ເຮືອນ ສະສົມຫຼາຍກວ່າ 11 ພັນກວ່າຄົນ ຊຶ່ງໄດ້ມີການ ຕິ ດ ຕາມຕົນເອງ ແລະ ສອບຖາມຄໍາແນະນໍາເພີ່ມເຕີມ ໂດຍຜ່ານສາຍດ່ວນ 164 ຊຶ່ງໃນແຕ່ລະວັນ ມີຫຼາຍກວ່າ 200 ສາຍ ໂທເຂົ້າເພື່ອຂໍຄຳປຶກສາ. ຄະນະສະເພາະກິດ ຂໍຂອບໃຈມາຍັງທ່ານ ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອທີ່ສະໝັກໃຈປິ່ນປົວຕົນເອງຢູ່ເຮືອນ ແລະພ້ອມດ້ວຍຄອບຄົວທີ່ໃຫ້ການ ຮ່ ວ ມ ມືເປັນຢ່າງດີ. ພວກເຮົາຖືວ່າ ນີ້ເປັນການ ຕັ ດ ສິນໃຈສູງຂອງຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ເພື່ອສະຫງວນຕຽງໃຫ້ໂຮງໝໍໃຫຍ່ ສ ຳ ລັບຄົນ ເ ຈັ ບ ທີ່ມີອາການປານກາງ ໄປຈົນເຖິງອາການຂັ້ນວິ ກິ ດ ໃຫ້ສາມາດໄດ້ປິ່ນປົວຢ່າງທັນການ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ກ້າວໄປເຖິງຂັ້ນ ເ ສ ຍ ຊີວິດ.