ອັນນັ້ນກັນແລ້ວລະຍັງຍາກໝູ່ເນາະ

ຈະເລີນແລ້ວ ລູ ກ ຄ້າມານອນເຮືອນພັກແລ້ວ ລັ ກ ຜ້າປູບ່ອນກັບແພເຊັດໂຕໄປນຳ, ທີ່ສປປລາວ ຢ່ າ ຫາ ເ ຮັ ດ ເດີ ຄູ່ຮັກມານອນຢູ່ເຮືອນພັກແລ້ວ ລັ ກ ຜ້າປູບ່ອນກັບແພເຊັດໂຕໄປນຳ ຈາກເຟສບຸກທ່ານໜຶ່ງໄດ້ໂພສລົງວັນທີ 31/12/2021 ຜ່ານເຟສໂຕເອງວ່າ: ປັນຫາໂລກ ແ ຕ ກ ຜ້າປູ ຜ້າແພ ຂ້ອຍຫາຍໄປໃສ ມານອນແລ້ວລະ ລັ ກ ເອົາເມືອນຳມັນແມ່ນຫວາບ່າວ ຟາກ ເ ຕື ອ ນ ເດີ ຂີ່ລົດ ເອັມສີດຳ ກັບ ເວັບ ໄ ອ ສີຟ້າປົນສີປອນ.ຈື່ຫນ້າໄດ້ແຕ່ບໍ່ຮູ້ວ່າຄົນແຖວໃດ ຂ້ອຍຂາຍແຕ່ຫ້ອງ ຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ຂາຍຜ້າປູຜ້າແພພ້ອມ ກໍ່ເຂົ້າໃຈແດ່ແມ້ ເ ຫ ດ ການນີ້ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ລະບຸວ່າເກີດຢູ່ເຮືອນພັກຫຼືໂຮງແຮມໃດ?? ແຕ່ກໍ່ ເ ຕື ອ ນ ຢ່ າ ຫາເຮັດເດີເພິ່ນເກັບແຕ່ຄ່ານອນພັກ ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ເກັບຄ່າແພ ກັບຄ່າຜ້າປູນຳ. ໃຊ້ບໍລິການນອນພັກແລ້ວ ຢ່ າ ຫຼົງຈັບນັ້ນ ຈັບນີ້ ຕິ ດ ໄມ້ ຕິ ດ ມືໄປນຳ ແຕ່ວ່າຍັງດີທີ່ບໍ່ເອົາຜ້າຫົ່ມໄປພ້ອມເນາະ.