ຢາປົວໂຄວິດເລີ່ມຕົ້ນ 4 ແສນກີບ

ທີ່ສປປລາວ ເດືອນມັງກອນ 2022 ຢ າ ປົວ ໂ ຄ ວິ ດ -19​ ທີ່ສປປລາວເຮົາ ໄດ້ຮັບສິດໃນການຜະລິດ​ ເຊິ່ງຈະ ຖື ກ ສົ່ງໄປຂາຍໃນໂຮງໝໍ ແລະ​ຮ້ານຂາຍຢາທົ່ວໄປໄວໆນີ້. ເຊີ່ງລາຄາບໍ່ທໍາມະດາເດີ ຢ າ ປົວ ໂ ຄ ວິ ດ … ເລີ່ມຕົ້ນ 4 ແສນກີບ, ບາງບ່ອນແພງກວ່ານີ້. ສະເລ່ຍ ຖື ກ ເ ມັ ດ ລະ 10.000 ກີບ. ກັບ 1 ມື 40 ເ ມັ ດ. ວິທີກິນຢູ່ໃນເຈ້ຍສະຫຼາກ ຢ າ