ຊາວຫວຽດນາມສົ່ງເງິນກັບປະເທດ12ຕື້ໂດລາ

ຕາມຕົວເລກລາຍງານຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດຂອງຫວຽດນາມ ວ່າ: ກະແສສົ່ງເງິນກັບປະເທດຂອງຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ປີ 2021 ບັນລຸກວ່າ 12 ຕື້ໂດລາ ເພີ່ມ 10% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2020. ເວບໄຊ ຂອງຫວຽດນາມ ລາຍງານວ່າ: ຕາມຕົວເລກຂອງທະນາຄານແຫ່ງລັດປະກາດວ່າ ກະແສສົ່ງເງິນກັບປະເທດຂອງຊາວຫວຽດນາມ ທີ່ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ປີ 2021 ບັນລຸກວ່າ 12 ຕື້ກີບ ເພີ່ມ 10% ເມື່ອທຽບກັບປີ 2020 ເຊິ່ງໃນສະພາບການລະບາດຂອງໂຄວິດ-19 ເຮັດໃຫ້ເສດຖະກິດຂອງຫຼາຍປະເທດປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກ ແຕ່ຫວຽດນາມ ຍັງແມ່ນໜຶ່ງໃນບັນດາປະເທດໄດ້ຮັບຈຳນວນເງິນຂອງຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຕ່າງປະເທດຫຼາຍໃນປີ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ຕາມບັນດາຜູ້ຊ່ຽວຊານເຫັນວ່າ ຈຳນວນເງິນຂອງຊາວ ຫວຽດນາມ

ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ໄດ້ປະກອບສ່ວນເພີ່ມແຫຼ່ງເງິນຕາຕ່າງປະເທດຢູ່ພາຍໃນປະເທດ ແລະ ຊ່ວຍອັດຕາແລກປ່ຽນເງິນໂດລາສະຫະລັດ ແລະ ເງິນດົງຫວຽດນາມ ມີສະຖຽນລະພາບ. ທ່ານ ເກິນວັນລຶກ, ຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານເສດຖະກິດ ໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດວ່າ: ໃນສະພາບເສດຖະກິດໂລກພວມມີການຟື້ນຟູຢ່າງຕັ້ງໜ້າ, ປະຊາຊົນ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ກໍ່ກັບຄືນມີແຫຼ່ງລາຍຮັບເປັນປົກກະຕິ. ນອກຈາກນັ້ນແລ້ວ, ຢູ່ພາຍໃນປະເທດກໍ່ມີຫຼາຍໂຄງການລົງທຶນທີ່ດຶງດູດ ແລະ ຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດ ມີຄວາມປາດຖະໜາຢາກສົ່ງເງິນມາຊ່ວຍຄອບຄົວ, ທັງສາມາດລົງທຶນເພື່ອຮັບກຳໄລ. ຜູ້ຕາງໜ້າທະນາຄານແຫ່ງລັດໃຫ້ຮູ້ວ່າ, ກະແສເງິນຂອງຊາວຫວຽດນາມ ອາໄສຢູ່ຕ່າງປະເທດສ່ວນຫຼາຍ ຝາກມາຫວຽດນາມ ແມ່ນຜ່ານບັນດາອົງການສິນເຊື່ອ.