ນໍ້າຖ້ວມໜັກໜ່ວງ ນິວຊີແລນ ນໍ້າຝົນຕົກໜັກ

ເກີດເຫດນໍ້າຖ້ວມ ຢູ່ປະເທດ ນິວຊີແລນ ໜັກໜ່ວງສຸດ ໃນຮອບ 100 ປີ ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງໄດ້ ຍົກຍ້າຍ ປະຊາຊົນ 300 ຄົວເຮືອນ ໃນເຂດ ແຄນເທີເບີຣີ ອອກ ຢ່າງຮີບດ່ວນ ເນື່ອງຈາກປະລິມານນໍ້າຝົນທີ່ຕົກໜັກ

ມາແຕ່ວັນທີ 29 ພຶດສະພາ ແລະ ໜັກຂຶ້ນເລື້ອຍໆ ໃນວັນທີ 30-31 ພຶດສະພາ, ປະລິມານນໍ້າຝົນ ເພີ່ມຂຶ້ນ 400% ທຽບໃສ່ເດືອນພຶດສະພາ ປີ 2020, ເຮັດໃຫ້ເກີດນໍ້າຖ້ວມ ໄຫຼເຂົ້າເຮືອນຊານ ໄຟຟ້າດັບ ຕັດຂາດເສັ້ນທາງຄົມມະນາຄົມ.