ສາເຫດຂອງການຂາຍດີຈົນເຈັ໋ງຂອງນັກຄ້າຂາຍບາງຄົນທີ່ຄວນຮູ້ໄວ້

ຂາຍດີຈົນເຈັ໋ງ ເປັນຄຳຍອດຮິດຂອງວົງການທຸລະກິດການຄ້າຂາຍບ້ານເຮົາ ບາງຄົນອາດຈະຖຽງວ່າ ມັນມີຢູ່ບໍ່? ຂາຍດີ ມັນຕ້ອງມີກຳໄລຕິ? ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຈັ໋ງໄດ້ ແຕ່ໃນໂລກຂອງທຸລະກິດນັ້ນ, ການຂາຍດີຈົນເຈັ໋ງມີຢູ່ຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະສາເຫດຂອງປາກົດການທີ່ວ່ານີ້ ເຮົາມາຮັບຮູ້ນຳກັນເລີຍ:

1. ບໍ່ແຍກບັນຊີທຸລະກິດກັບບັນຊີສ່ວນໂຕ: ບັນຫາທີ່ພົບເຫັນຫຼາຍທີ່ສຸດ ຄືການບໍ່ແຍກເງິນທຸລະກິດກັບເງິນສ່ວນໂຕ ພໍຂາຍໄດ້ກໍເອົາເງິນໄປໃຊ້ສ່ວນໂຕ. ເມື່ອທຸລະກິດເງິນຂາດ ກໍເອົາເງິນສ່ວນໂຕມາຖົມ ວົນໄປວຽນມາເປັນງູກິນຫາງ ບັນຫານີ້ຈະໜັກໜ່ວງສຸດ ເມື່ອໃຊ້ເງິນກ້ອນໃຫຍ່ໄປກັບສິ່ງທີ່ບໍ່ແມ່ນທຸລະກິດ ເັຊ່ນ: ຊື້ເຮືອນ, ຜ່ອນລົດ…. ເພາະເງິນທີ່ຖືກດຶງໄປຈະເປັນເງິນກ້ອນໃຫຍ່ ເວລາທີ່ຕ້ອງການນຳມາໝູນໃນທຸລະກິດ ກໍບໍ່ມີ ສຸດທ້າຍເຈັ໋ງ.

2. ບໍ່ຄຳນວນຕົ້ນທຶນທີ່ແທ້ຈິງ ບາງຄົນຂາຍເຄື່ອງຢູ່ດີໆ ງົງຕຶບ!!! ແປກໃຈ ສິນຄ້າເຮົາກໍຂາຍດີ ແຕ່ເປັນຫຍັງເງິນໃນກະເປົາຫຼຸດລົງເລື້ອຍໆ ໃນຂະນະທີ່ລາຄາລາຍ ກໍຕັ້ງໄວ້ສູງກວ່າລາຄາຊື້. ຂໍ້ນີ້ເປັນຫບັນຫາສຳຄັນຫຼາຍ ເພາະຜູ້ປະກອບການບາງຄົນລືມໃສ່ຕົ້ນທຶນແອບແຝງດ້ານອື່ນ ນອກຈາກຄ່າຕົ້ນທຶນວັດຖຸດິບໂດຍກົງ ເຊັ່ນ: ຂາຍອາຫານ (ມີຫຼາຍຄົນຄິດໃສ່ແຕ່ວັດຖຸດິບໃນອາຫານ), ຄ່າແກັສ, ຄ່າພະນັກງານ, ຄ່າເຊົ່າຮ້ານ, ຄ່າຕົກແຕ່ງຮ້ານ, ຄ່າເສື່ອມວັດສະດຸອຸປະກອນຕ່າງໆ, ຄ່າແຮງໂຕເອງ, ຄ່າພາສີທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ, ຄ່າດອກເບ້ຍທະນາຄານ ສຳມະປິ. ເອົາໄປເອົາມາ ພັດຂາດທຶນ ຜົນກໍຄືຍິ່ງຂາຍຍິ່ງບໍ່ໄດ້ ສຸດທ້າຍກໍຕ້ອງປິດກິດຈະການໄປແບບງົງໆ ເພາະວ່າຂາດທຶນ ແຕ່ຄິດວ່າໂຕເອງມີກຳໄລນັ້ນເອງ.

3. ບໍ່ເຮັດບັນຊີລາຍຮັບລາຍຈ່າຍ ຂໍ້ນີ້ພົບພໍ້ຫຼາຍໃນທຸລະກິດຂະໜາດນ້ອຍ, ທຸລະກິດຄອບຄົວ, ທຸລະກິດທີ່ມີລະບົບຫຼັງບ້ານບໍ່ດີ, ບໍ່ມີການຈົດບັນທຶກລາຍການຈິງຈັງ. ຮູ້ພຽງແຕ່ວ່າຂາຍແພງກວ່າຊື້ ແລະບໍ່ຄ່ອຍຮູ້ລາຍລະອຽດຫຼາຍກວ່ານັ້ນ ຈຸດນີ້ເປັນສິ່ງສຳຄັນ ທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຮອຍຮົ່ວໄຫຼຫຼາຍຮູ. ສິ່ງທີ່ພົບເຫັນເລື້ອຍຄື ຄວາມຜິດພາດໃນການຂາຍ ເຊັ່ນ: ຂຽນປ້າຍລາຄາຜິດ ກາຍເປັນຂາຍຂາດທຶນ ເຈົ້າຂອງບໍ່ຮູ້ ເພາະບໍ່ໄດ້ເຮັດລາຍການລະອຽດ.

4. ບໍ່ມີລະບົບປ້ອງກັນການໂກງ ທຸລະກິດທີ່ເຕີບໂຕໄດ້ດີຫຼາຍ ມັກເຮັດໃຫ້ເກີດການໂກງຫຼາຍຂຶ້ນເປັນເງົາຕາມໂຕ. ໃນມື້ທີ່ລາຍໄດ້ດີ ມີກຳໄລ ເຈົ້າຂອງມັກຈະປ່ອຍປະລະເລີຍການກວດສອບໂຕເລກ ບໍ່ຄືກັບມື້ທີ່ຂາຍບໍ່ດີ, ຍອດບໍ່ໄດ້ຕາມເປົ້າ ເຈົ້າຂອງຈະກວດຢ່າງລະອຽດ. ຖ້າເຮົາບໍ່ກວດກາແລ້ວ ຮອຍຮົ່ວນີ້ເປັນຕາຢ້ານຄືກັນ ເພາະວ່າການໂກງ ມັກຈະເຮັດໃຫ້ເງິນສູນຫາຍໄປໃນເວລາບໍ່ດົນ. ຖ້າບໍ່ປ້ອງກັນໄວ້ແຕ່ຕົ້ນ ການເປີດກິດຈະການຕໍ່ ອາດຈະສົ່ງຜົນເສຍໄດ້ຫຼາຍ ເຮົາມັກເຫັນວ່າ ຮ້ານກິນດື່ມ, ຮ້ານເຫຼົ້າເບຍຕ່າງໆ ໃນບາງຄັ້ງ, ຂາຍດີຈົນເງິນບໍ່ມີເງິນ ເຈົ້າຂອງຕ້ອງຕັດສິນໃຈປິດ ເພື່ອຢຸດການໂກງກ່ອນໝົດໂຕ.

5. ບໍ່ມີແຜນຮອງຮັບການຂະຫຍາຍງານ ຂາຍດີເກີນໄປ ກໍບໍ່ແມ່ນວ່າຈະດີ ເພາະວ່າການຂາຍດີມັກມາພ້ອມກັບການເລັ່ງການຂະຫຍາຍໂຕ, ຂະຫຍາຍສາຂາ, ເລັ່ງຂະໜາດຮອງຮັບລູກຄ້າ. ບັນຫາດັ່ງກ່າວ, ມັກຈະເກີດຂຶ້ນແນ່ນອນກັບເຈົ້າຂອງກິດຈະການທີ່ບໍມີການວາງແຜນເລື່ອງກະແສເງິນສົດໄວ້ກ່ອນ. ເພາະການຂະຫຍາຍກິດຈະການໃຊ້ເງິນຫຼາຍ ແລະມັກຂາດທຶນໃນໄລຍະເລີ່ມຕົ້ນ ຍິ່ງເລັ່ງເທົ່າໃດ? ມັກຈະນຳມາເຊິ່ງການຂາດທຶນຫຼາຍຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ. ຖ້າບໍ່ມີການວາງແຜນເງິນໝຸນໃຫ້ດີ ອາດຈະເຮັດໃຫ້ກະແສເງິນສົດຂາດມືຈົນຕ້ອງປິດຮ້ານໄດ້. ຄິດພາບຮ້ານອາຫານ ທີ່ຂະຫຍາຍສາຂາພ້ອມກັນ 5 ແຫ່ງ ໂດຍເງິນສົດບໍ່ຫຼາຍພໍ, ຄ່າເຊົ່າ, ຄ່າຕົກແຕ່ງ, ຄ່າຈ້າງພະນັກງານ. ບາງເທື່ອ, ພຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍເຫຼົ່ານີ້ ກໍເປີດສາຂາບໍ່ໄດ້ແລ້ວ ແຖມຍັງການຂະຫຍາຍງານຫຼາຍເກີນໄປ ກໍເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບສິນຄ້າ ແລະບໍລິການຕົກຕໍ່າລົງນຳພ້ອມ.