ໃຊ້ ອ າ ວຸ ດ ປື ນ ຍີ ງ ກັນ ບ າ ດ ເ ຈັ ບ

ວັນທີ 1/9/2021 ເ ຫ ດ ຍິ ງ ກັ ນ ອີກແລ້ວຢູ່ເຂດ ບ້ານສີສະຫວາດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ. ຖື ກ ຍິ ງ 3 ນັດທາງຫຼັງ ບ າ ດ ເຈັ ບ ສ າ ຫັ ດ, ສ່ວນລາຍລະອຽດແມ່ນ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ກຳ ລັ ງ ສື ບ ສ ວ ນ ສ ອ ບ ສ ວ ນ, ຈຶ່ງຈະແຈ້ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ. ໄປໄສມາໄສກໍ່ໃຫ້ ລ ະ ວັ ງ ກັນເດີທຸກຄົນ.