ເ ຈົ້ າ ຂອງຮ້ານ ພະນັກງານ ລູກຄ້າ ຖື ກ ປັ ບ ໃ ໝ ຫຼາຍລ້ານກີບ

ວັນທີ​ 1​ ກັນຍາ​ 2021​ ນີ້, ພັທ ພອນທິບ ພັນທະວົງ ຫົວໜ້າກອງພັນປ້ອງກັນເຄື່ອນທີ່ໄວ ປກສ ນວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເຈົ້າໜ້າທີ່ ໄດ້ສົມທົບກັບ ປກສ ກຸ່ມສີວິໄລ ແລະ ອຳນາດການປົກຄອງ ບ້ານສາຍນ້ຳເງິນ ເມືອງໄຊທານີ ນວ ກວດກາຮ້ານກິນ-ດື່ມ ທີ່ ລ ະ ເ ມີ ດ ຕໍ່ຄໍາສັ່ງເລກທີ 15/ນຍ ແລະ 015/ຈນວ ພົບເຫັນ ຮ້ານຄາລາໂອເກະ ບັ ດ ສ ະ ຕ າ ( B u c k ’s S t a r ) ຕັ້ງຢູ່ ບ້ານສາຍນໍ້າເງິນ ເມືອງໄຊທານີ ເປີດໃຫ້ບໍລິການ ຂ າ ຍ ເ ຫຼົ້ າ, ເ ບ ຍ ກັບລູກຄ້າ ແລະ ບໍ່ໄດ້ຮັກສາໄລຍະຫ່າງທາງສັງຄົມ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈຶ່ງໄດ້ເຊີນພວກກ່ຽວ ເຂົ້າມາກອງພັນ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ເຄື່ອນທີ່ໄວ ເພື່ອສຶກສາອົບຮົມ ແລະ ປັ ບ ໃ ໝ ຕາມແຈ້ງການ. ໃນຂະນະທີ່ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ ລົງກວດ​ ແມ່ນ ພົ ບ ຜູ້ບໍລິຫານ 1 ຄົນ, ພະນັກງານ ເ ສີ ບ 5​ ຄົນ ແລະ ຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການທັງໝົດ 27 ຄົນ, ຍິ ງ 10 ຄົນ, ລວມ 32 ຄົນ, ພາຍໃນຮ້ານມີລົດໃຫຍ່ 7 ຄັນ, ລົດຈັກ 16 ຄັນ, ຈຶ່ງໄດ້ເຊີນເອົາບຸກຄົນໃນສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວມາ ສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ແລະ ໃຊ້ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ປັ ບ ໃ ໝ ຕາມລະບຽບການດັ່ງນີ້

1. ໃນຈໍານວນ 5 ຄົນ, ເປັນພະນັກງານ ເ ສີ ບ ຈະໄດ້ສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ພາຍຫຼັງ,

2. ປັ ບ ໃ ໝ ຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການນັ່ງ ກິ ນ ດື່ ມ ຈຳນວນ 27 ຄົນ, ເປັນເງິນ 6.600.000 ກີບ, ສ່ວນການໃຊ້ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ຕໍ່ ເ ຈົ້ າ ຂອງ ກິ ດ ຈ ະ ກ າ ນ ພາຍຫຼັງ ຂັ້ ນ ເ ທິ ງ ມີທິດ ຊີ້ ນຳ ຈິ່ງຈະໄດ້ປະຕິບັດ. ກອງບັນຊາການ ປກສ ນວ ຮ ຽ ກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງເຈົ້າຂອງ ກິ ດ ຈ ະ ກ າ ນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດຕ່າງໆ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມ ຄຳ ສັ່ ງ ແລະ ແຈ້ງການ ຂອງ ຂັ້ ນ ເ ທິ ງ ວາງອອກຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ຖ້າ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຊອກຮູ້ ກ ວ ດ ພົ ບ ທີ່ຍັງສືບຕໍ່ ລ ະ ເ ມີ ດ ຈະໄດ້ນຳໃຊ້ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ທາງ ກົ ດ ໝ າ ຍ ໂດຍບໍ່ມີຂໍ້ ຍົ ກ ເ ວັ້ ນ, ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອເປັນການ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ, ສະ ກັ ດ ກັ້ ນ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9.