ຕ ຳ ຫຼ ວ ດ ອອກລາດຕະເວນແລ້ວ ລ໋ອກດາວໃນເວລາກາງຄືນ ຫ້ າ ມ ອອກເດີນທາງແລ້ວ

ປກສ ນວ ເນັ້ນໃຫ້ ກໍ າ ລັ ງ ວິຊາສະເພາະ ເຮັດ ໜ້ າ ທີ່ ກວດກາລາດຕະເວນຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ໃນໄລຍະການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ກໍ າ ລັ ງ ເພີ່ມຂຶ້ນ ພັອ ສຸກພະຈັນ ບຸດດາຄໍາ ຫົວໜ້າກອງບັນຊາການ ປກສ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ໄດ້ຊີ້ນໍາ ແລະ ມອບໝາຍ ໃຫ້ ກໍ າ ລັ ງ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ຄວາມສະຫງົບ ທຸກ ເ ລົ່ າ ລົ ບ ການເຄື່ອນໄຫວຢ່າງ ແ ຂ ງ ແ ຮ ງ. ໃນນີ້ ໄດ້ຊີ້ນໍາຫົວໜ້າຫ້ອງ, ກອງພັນ, ກອງບັນຊາການ ປກສ ເມືອງ, ຫົວໜ້າປກສ ກຸ່ມ, ສນ 1191, ປກສ ບ້ານ ທົ່ວກໍາລັງ ປກສ ນວ ນັບແຕ່ວັນທີ 29 ສິງຫາ 2021 ໃຫ້ ເ ຮັ ດ ໜ້ າ ທີ່ ກວດກາລາດຕະເວນຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ຄື:

1. ກວດກາບັນດາ ຫ້ າ ງ ຮ້ າ ນ ເປີດ ບໍ ລິ ກ າ ນ ເ ຫຼົ້ າ , ເ ບ ຍ, ຮ້ານ ອິ ນ ເ ຕີ ເ ນັ ດ ກາເຟ ແມ່ນໃຫ້ສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ແລະ ນໍາໃຊ້ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ປັ ບ ໄ ໝ ຕາມແຈ້ງການ.

2. ໃຫ້ ຕິ ດ ຕ າ ມ ການຕັ້ງວົງ ຊຸ ມ ແ ຊ ວ, ດື່ມ ສິ່ ງ ມື ນ ເ ມົ າ ໃຫ້ສຶກສາ ອົ ບ ຮົ ມ ປັ ບ ໄ ໝ ຕາມ ແ ຈ້ ງ ກ າ ນ.

3. ເອົາໃຈໃສ່ ໂ ຄ ສ ະ ນ າ ມາດຕະການ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ການ ລ ະ ບ າ ດ ພະຍາດ ຜູ້ມີ ຄ ວ າ ມ ສ່ ຽ ງ ບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນໄຫວໄປມາ.

4. ນໍາພາ ປກສ ກອງຫຼອນ ປ້ ອ ງ ກັ ນ ບ້ານແດງຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ.

ເພື່ອເປັນການປະຕິບັດຕາມຄໍາສັ່ງ ແ ຈ້ ງ ກ າ ນ ຂອງຄະນະສະເພາະກິດ ນວ ໃນການ ຕ້ າ ນ ແລະ ຄ ວ ບ ຄຸ ມ ການ ແ ຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ ນວ,ບໍ່ໃຫ້ ແ ຜ່ ລ າ ມ ອອກເປັນວົງ ກ້ ວ າ ງ ກອງບັນຊາການ ປກສ ນວ ຮ ຽ ກ ຮ້ ອ ງ ມາຍັງທຸກຊັ້ນຄົນ, ຫົວໜ່ວຍທຸລະກິດ, ຜູ້ປະກອບການ, ຮ້ານອາຫານກິນດື່ມ, ບັນເທິງ, ຮ້ານ ອິ ນ ເ ຕີ ເ ນັ ດ ກາເຟ, ໃຫ້ພ້ອມກັນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດມາດຕະການຢ່າງ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ ຖ້າມີການ ຝ່ າ ຝື ນ ເ ຈົ້ າ ໜ້ າ ທີ່ ຈະໄດ້ນໍາໃຊ້ມາດຕະການ ເ ຂັ້ ມ ງ ວ ດ.

ຫ້ າ ມ ພາຫະນະສັນຈອນຕັ້ງແຕ່ເວລາ 22:00 ໂມງ ຫາ 05:00 ໂມງເຊົ້າທົ່ວ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ( ນວ), ຫ້ າ ມ ບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຂດ/ບ້ານແດງ ຢູ່ ນວ ອອກໄປຕ່າງແຂວງ ແລະ ຫ້ າ ມ ບຸກຄົນຈາກ ເຂດ/ບ້ານແດງຂອງຕ່າງແຂວງ ເດີນທາງເຂົ້າມາ ນວ, ໃຫ້ ປິ ດ ການຮຽນ-ການສອນ ທຸກຊັ້ນ, ທຸກສາຍ ແລະ ການເສັງເຂົ້າຮຽນສາຍ ອ າ ຊີ ວ ະ ສຶກສາ, ສ້າງຄູ ແລະ ການສຶກສາ ຊັ້ ນ ສູ ງ ຢູ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ແລະ ຫ້ າ ມ ສວຍໂອກາດ ກັ ກ ຕຸ ນ ແລະ ຂຶ້ນລາຄາສິນຄ້າອຸປະໂພກ, ບໍລິໂພກ, ອຸປະກອນການແພດ ແລະ ສິນຄ້າອື່ນໆທີ່ຈໍາເປັນ ຕໍ່ ຊີ ວິ ດ ປະຈຳວັນ ນີ້ແມ່ນ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ທີ່ສໍາຄັນ ແລະ ເປັນ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ໃໝ່ ທີ່ ທ່ານ ອາດສະພັງທອງ ສີພັນດອນ ເຈົ້າຄອງ ນວ ໄດ້ອອກ ແ ຈ້ ງ ກ າ ນ ດ່ ວ ນ ເມື່ອວັນທີ 30 ສິງຫາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາເພື່ອເປັນການ ເ ພີ່ ມ ທ ະ ວີ ໃນການປ້ອງກັນ, ຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢູ່ ນວ.

ນອກນັ້ນຍັງມີ ມ າ ດ ຕ ະ ກ າ ນ ອື່ນໆ ເຊັ່ນ: ຫ້ າ ມ ຈັດງານ ລ້ ຽ ງ ສັ ງ ສັ ນ ຫຼື ຊຸ ມ ແ ຊ ວ ທຸກຮູບແບບ, ຫ້ າ ມ ຈັດກອງປະຊຸມ, ຝຶກ ອົ ບ ຮົ ມ ແລະ ກິດຈະກຳຕ່າງໆເກີນ 20 ຄົນ, ຫ້ າ ມ ເປີດຮ້ານຄາຣາໂອເກະ, ສະຖານ ບັ ນ ເ ທິ ງ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ຕະຫຼາດ ກ າ ງ ຄື ນ, ສວນອາຫານ, ຮ້ານ ກິ ນ – ດື່ ມ​ (ລວມທັງຮ້ານປະເພດ ປີ້ ງ ຕ່າງໆ ທີ່ມີການບໍລິການ ເ ຄື່ ອ ງ ດື່ ມ ທີ່ມີ ທ າ ດ ເ ຫຼົ້ າ), ໂຮງສາຍຮູບເງົາ, ຮ້ານສະນຸກເກີ, ຮ້ານ ນ ວ ດ, ຮ້ານສະປາ, ຮ້ານເສີມຄວາມງາມ, ຮ້ານ ອິ ນ ເ ຕີ ເ ນັ ດ ຄາເຟ ແລະ ຮ້ານ ເ ກ ມ ທຸກປະເພດ, ຫ້ າ ມ ເປີດສູນກິລາໃນຮົ່ມ – ກາງແຈ້ງ ແລະ ມາດຕະການອື່ນໆ ຊຶ່ງມາດຕະການດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນໃຫ້ປະຕິບັດນັບແຕ່ນີ້ ເ ປັ ນ ຕົ້ ນ ໄ ປ ຈົນກວ່າຈະສາມາດ ຄວບຄຸມ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ໄດ້.

ລາຍລະອຽດຕ່າງໆລະບຸໄວ້ຕາມການ ແ ຈ້ ງ ກ າ ນ ດັ່ງລຸ່ມນີ້: