ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ 606 ຄົນ ນະຄອນຫຼວງ ຕິ ດ ໃນຊຸມຊົນ 400 ຄົນ

ສະຖານະການ ໂ ຄ ວິ ດ ຍັງໜ່າ ຫ່ ວ ງ ອັບເດດການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ມື້ ນີ້ +606 ຄົນ, ເ ສ ຍ ຊີວິດເພີ່ມ +1 ຄົນ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ຈະມີການຖະແຫຼງ ຂ່ າ ວ ຈາກຄະນະສະເພາະ ກິ ດ ເວລາ 10:30

Facebook Comments Box

Similar Posts