9 ເດືອນ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ສົ່ງສິນຄ້າອອກຕ່າງປະເທດມູນຄ່າ 25 ລ້ານກວ່າໂດລາ

ຕາມການລາຍງານຈາກ ຫ້ອງການອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການຄ້າ ເມືອງແກ່ນທ້າວ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໃນ 9 ເດືອນ ຂອງປີ 2021 ໄດ້ສົ່ງສິນຄ້າອອກໄປຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ 25 ລ້ານກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ທຽບໃສ່ແຜນການປີ ປະຕິບັດໄດ້ 133,5%. ໃນນີ້, ສົ່ງອອກຫລາຍກວ່າໝູ່ແມ່ນ ມັນຕົ້ນແຫ້ງ 199.850 ໂຕນ, ສາລີ 14.000 ກວ່າໂຕນ, ໝາກເດືອຍ 3.000 ໂຕນ, ຖົ່ວດິນຝັກ 100 ກວ່າໂຕນ,

ຖົ່ວແດງ 800 ກວ່າໂຕນ, ໝາກງາຂາວ 300 ກວ່າໂຕນ, ຫຍ້າລູຊີ 9 ໂຕນ, ແກ່ນສາລີ 1.700 ໂຕນ ແລະ ໝາກແຕງດອງ 140 ກວ່າໂຕນ. ພ້ອມດຽວກັນນີ້, ຍັງໄດ້ນໍາເຂົ້າສິນຄ້າຈາກຕ່າງປະເທດ ມູນຄ່າ 43.499.000 ກວ່າໂດລາສະຫະລັດ ທຽບໃສ່ໄລຍະດຽວກັນຂອງປີຜ່ານມາ ເພີ່ມຂຶ້ນ 4,97%. ໃນນີ້, ສິນຄ້າທີ່ນໍາເຂົ້າຫລາຍແມ່ນເຄື່ອງອຸປະໂພກ, ອຸປະກອນກໍ່ສ້າງ, ເຄື່ອງໄຟຟ້າ, ພາຫະ ນະ ແລະ ອາໄຫລ່ ແລະ ນໍ້າມັນເຊື້ອໄຟ.