ພໍ່ຕູ້ອາຍຸ 76 ປີ ຕິ ດ ໂ ຄ ວີ ດ ກັບເມຍຫຼັງຈາກນັ້ນກໍ່ ເ ສ ຍ ຊີວິດ

ລາຍລະອຽດ ຜູ້ ເ ສ ຍ ຊີວິດຄົນທີ21 ເ ພ ດ ຊາຍ ອາຍຸ 76 ປີພະນັກງານ ບຳ ນານ ບ້ານໂພນທັນເໜືອ ເມືອງໄຊເສດຖາ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜູ້ ກ່ ຽ ວ ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ ຮັ ບ ວັ ກ ຊິ ນ ພະຍາດປະຈຳ ໂ ຕ ຄື ແຂນຂາອ່ອນ ແ ຮ ງ ເພິ່ງຕົນເອງບໍ່ໄດ້ມາໄດ້ 2 ປີແລ້ວ,

ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ຈາກເມຍ ທີ່ ຕິ ດ ມາກ່ອນໜ້າວັນທີ 30/9/2021 ມີອາການ ໄ ອ ຫ າ ຍ ໃ ຈ ຍາກ, ວັນທີ 1/10/2021 ມີອາການ ຫ າ ຍ ໃ ຈ ຝຶ ດ ຮຸ ນ ແ ຮ ງ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີວິດ ລົງເວລາ 17:20 ນາທີ

Facebook Comments Box

Similar Posts