ຕິ ດ ເຊື້ອ + 872 ຄົ ນ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ເພີ່ມ +3 ຄົ ນ

ລາຍງານການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ແລະ ການ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ປະຈໍາວັນອັງຄານ ທີ 2/11/2021, ມີການ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ທັງໝົດ + 872 ຄົ ນ ແລະ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ເພີ່ມ +3 ຄົ ນ. ລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມ ຕິ ດ ຕາມຖະແຫລງຂ່າວ ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ເວລາ 10:30. 🔥 ອັບເດດການ ເ ສ ຍ ຊີ ວິ ດ ຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ ມື້ ນີ້