ກຽມຜະລິດຢາຕົວຢ່າງ ໂມລນູພິຣາເວຍ ຕ້ານໂຄວິດ

ຫຼ້າສຸດຜູ້ອຳນວຍການ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ເຜີຍກຽມຜະລິດຢາຕົວຢ່າງໂມລນູພິຣາເວຍ ໂດຍໃສ່ຊື່ວ່າໂມລາໂຄເວຍ ເພື່ອການກວດສອບດ້ານມາດ ຕ ະ ຖານ, ຄຸນນະພາບ ແລະ ປະສິດທິພາບ; ຫາກຜ່ານການຮັບຮອງ ຈິ່ງຈະຜະລິດເພື່ອໃຊ້ໃນກໍລະນີສຸກເສີນໃນການປິ່ວປົວຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9. ດັ່ງນັ້ນມາເດືອນ ພ ะ ຈິກ 2021 ນີ້ ພວກເຮົາກໍໄດ້ເຮັດໜັງສືສະເໜີຫາກະຊວງສາທາ ເພື່ອຂໍອະນຸຍາດນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບ ແລະ ຂໍຂຶ້ນທະບຽນສູດຕຳລາການຜະລິດ (ໂດຍການນຳວັດຖຸດິບມາປະສົມປຸງແຕ່ງເຂົ້າໃນແຄັບຊູນ) ເຊິ່ງຈະເຮັດໃຫ້ລາຄາ ຖື ກ ລົງ.ຜ່ານການເຮັດໜັງສືສະເໜີໄປ ທາງກະຊວງສາທາກໍໄດ້ ແຈ້ງຕອບໃຫ້ ບໍລິ ສັ ດ ລັດວິສາຫະກິດ ໂຮງງານຜະລິດຢາເລກ 3 ສາມາດນຳເຂົ້າວັດຖຸດິບມາຄົ້ນຄວ້າວິໄຈ ແລະ ປຸງແຕ່ງທົດລອງ. ໃຫ້ເຂົ້າໃຈນຳກັນວ່າ ຢາໂຕນີ້ເປັນຢານຳໃຊ້ສຸກເສີນ ເນື່ອງຈາການຜະລິດຢາມີ 4 ຂັ້ນຕອນ ເຊັ່ນ: ຂັ້ນຕອນ 1-2 ແມ່ນຍັງຢູ່ຫ້ອງທົດລອງ, ຂັ້ນຕອນທີ 3 ແມ່ນການທົດລອງກັບ ຄົ ນ ແລະ ຂັ້ນຕອນທີ 4 ຈຶ່ງສາມາດຜະລິດຈຳໜ່າຍໄດ້, ຄ າ ດ ວ່າໃນເດືອນທັນວາ 2021 ນີ້ ພວກເຮົາຈະກະກຽມຜະລິດ ຢ າ ຕົວຢ່າງເພື່ອໄປກວດສອບກ່ອນ ແລະ ຢາຕົວໃໝ່ທີ່ຈະຜະລິດນີ້ແມ່ນຈະໃຊ້ປະລິມານຕາມນໍ້າ ໜັ ກ ໃນເອກະສານແມ່ນ 7 ມິນລີກຣາມຢາ ຕໍ່ນໍ້າໜັກ ຄົ ນ 1 ກິ ໂ ລ ກ ຣາມ, ເຊິ່ງກິນປະມານ 5-7 ມື້ ແລະ ຢ າ ນີ້ແມ່ນໃຊ້ກັບຜູ້ທີ່ກວດພົບເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ ແລ້ວເທົ່ານັ້ນ (ຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອໄດ້ 1-2 ມື້ແມ່ນໃຫ້ເລີ່ມກິນໄດ້ເລີຍ) ສ່ວນວ່າຈະໃຊ້ໄດ້ກັບກຸ່ມອາຍຸ ຄົ ນ ໃດແນ່ນັ້ນຕ້ອງປຶກສາແພດອີກຄັ້ງ ແລະ ຕົວຢາທີ່ໂຮງງານພວກເຮົາຈະທົດລອງຜະລິດອອກມານີ້ ແມ່ນພວກເຮົາຈະໃສ່ຊື່ວ່າ: ໂມ ລ າ ໂຄເວຍ (MO LA COVIR).