ປະສົບການລູກນ້ອຍຕິດໂຄວິດແລະວິທີການຮັກສາ

ທີ່ສປປລາວ ເດືອນມັງກອນ 2022 ຈາກເຟສບຸກຄົນໜື່ງໄດ້ໂພສວ່າ ປ ະ ສົບການ ລູ ກ ນ້ອຍ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ອາຍຸ 5 ເດືອນ. ອາການ ລູກຂອງຂ້ອຍ+ການປິ່ນປົວ. ມື້ທີ່1ເກັບຕົວຢ່າງບໍ່ເປັນຫຍັງປົກກໍ່ຕິ ມື້ທີ່2 ຜົນອອກມາເປັນບວກ. ເອົາ ຢາທີບຟີ່ ຊານ່າ ຂອງເດັກນ້ອຍໃຫ້ກິນເຊົ້າ-ສວາຍ-ແລງ ຢ່າງລະ 1ຊີ-2ຊີຊີ ຕອນແລງຂອງມື້ທີ່2 ເລີ່ມຮົມຢາ ມື້ທີ່3 ຕື່ນມາຮົມຢາ 7ໂມງ ຮົມ 20-30 ນາທີ.ຮົມຢາປົນນ້ຳເກືອ ຂ້ າ ເຊື້ອ ຮົມມື້ 4-5 ເທື່ອເວລາໃດກໍ່ໄດ້ ພັກ 2-3ຊົ່ວໂມງລະຮົມ ແ ຮ ງ ດີອາການລູກມື້ນີ້ ແມ່ນມີໄອຫນ້ອຍ1 ຫາຍໃຈຫອບ ຈາມທີ່ໆ ມື້ທີ່4 ເລີ່ມມີມູກຕັນດັງ ໃຊ້ນ້ຳເກືອລ້າງດັງ+ຢາຍອດດັງ ໃຫ້ນ້ຳມູກລະລາຍອອກມາ ແລະຮົມຢາກິນຢາຄືມື້ືີທີ່2-3 ອາການ ລູ ກ ເລີ່ມປົກກະຕິຫາຍໃຈສະດວກ ມື້ທີ່5 ອາການລູກປົກກະຕິບໍ່ມີມູກຫາຍໃຈສະດວກ ກິນຢາປົກກະຕິ ແຕ່ຮົມຢາມື້2ເທື່ອ ເພາະໄຄແນ່ແລ້ວມື້ທີ່6 ອາການຢາກວ່າດີຂາດເລີຍ ມີແຕ່ຈາມຫນ້ອຍ1 ກວດ ໂ ຄ ວິ ດ ຜົນເປັນລົບ. ຍັງກິນຢາມື້ລະເທື່ອ ມື້ທີ7-8-9-10-ປົກກະຕິບໍ່ໄດ້ກິນຢາ ຖ້າຄົບ ກ ຳ ນົດອອກຢ່າງດຽວ ລືມບອກວ່າໃຫ້ລູກກິນນ້ຳອຸ່ນອາບນ້ຳອຸ່ນ 2-3ມື້ອາບເທື່ອ1ເວລານອນບໍ່ໃຫ້ຮ່າງກາຍ ລູ ກ ເຢັນ ກິນໂອລາລິດ ບົດມິດຕະມິນc ໃຫ້ກິນ.(ລູ ກ ແມ່ນີ້ບໍ່ຫິຢາຕົ້ມນ້ຳຂີງ ໃຫ້ກໍ່ກີນ ບໍ່ຕິກິນໄດ້ຫມົດ, ຢາກບອກແມ່ໆວ່າ ໂ ຄ ວິ ດ ບໍ່ໄດ້ເປັນຕາຢ້ານຢ່າງທີ່ຄິດ ຕິ ດ ແລ້ວກໍ່ທຳໃຈ ຕັ້ງໃຈດູແລ ລູ ກ 4-5ມື້ ກໍ່ດີ)