ນິຍາຍປະລຳປະລາພະຍານາກທີ່ຖືກສາບ

ນິຍາຍປະລຳປະລາພະຍານາກທີ່ຖືກສາບແຊງໃນສະໄໝອະດີດຕະການໄດ້ກາຍເປັນຫີນ ທີ່ຊາວບ້ານໄດ້ສັກກາລະບູຊາຕາມຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາເຈົ້າ ບໍ່ເຊືອຢ່າລົບລູ່ເພາະສະຖານທີ່ສັກສິດມີຈິ່ງ ໃຜ ແ ຊ ຣ໌ ຂໍໃຫ້ລວຍ ຖືກຫວຍທຸກງວດ, ບາງຄົນກໍ່ບອກວ່າເກີດຈາກນ້ຳມືຄົນເປັນຜູ້ສ້າງຂື້ນ ສະຖານທີ່ແຫ່ງນີ້ຖືວ່າມີສີ່ງສັກສິດອາໄສຢູ່, ເດືອນກຸມພາ 2022 ທີ່ເກາະບາຫຼີ ອິນໂດເນເຊຍ