ແມ່ໂຍນລູກໃຫ້ໝີດົມແລ້ວໝີກໍ່ຍ່າງຈາກໄປ

ແມ່ໂຍນລູກນ້ອຍອາຍຸ 3 ປີ ລົງໃນຄອກໝີ ເຈົ້າໜ້າທີ່ຕັ້ງຂໍ້ຫາ”ພ ະ ຍາຍາມ ຂ້ າ ”ໃນວັນທີ 31 ມັງກອນ 2022 ສ ຳ ນັກຂ່າວລັດເຊຍທູເດ ເປີດເຜີຍວີດີໂອແມ່ຄົນໜຶ່ງຍູ້ລູກສາວອາຍຸພຽງ 3 ປີ ຕົ ກ ລົງໄປໃນຄອກໝີຂອງສວນ ສັ ດ ແຫ່ງໜຶ່ງໃນ ອຸດສະເບກິດສະຖານ, ລັດເຊຍ. ແຕ່ ເ ດັ ກ ນ້ອຍຍັງມີບຸນທີ່ໂຕໝີບໍ່ໄດ້ເຮັດຫຍັງ ແຕ່ ເ ດັ ກ ນ້ອຍກໍໄດ້ຮັບບາດ ເ ຈັ ບ ຈາກການຍູ້ຈົນ ຕົ ກ ຈາກທີ່ສູງ. ເຫດການໃນຄັ້ງນີ້ເກີດຂຶ້ນຢູ່ໃນຕົວເມືອງ ຂອງ ເມືອງຫຼວງອຸສະເບກິດສະຖານ ເຊິ່ງກ້ອງວົງຈອນປິດໄດ້ຈັບພາບຜູ້ ຍິ ງ ຄົນໜຶ່ງ ກ ຳ ລັງຍົກລູກສາວອາຍຸ 3 ປີ ຂ້າມຮົ້ວບໍລິເວນຄອກໝີສີນ້ຳຕານ.

ກ່ອນຈະໂຍນລູກລົງໄປໃນຄອກທີ່ຄວາມສູງ ປ ະ ມານ 5 ແມັດ ຫຼັງຈາກ ເ ດັ ກ ນ້ອຍທີ່ ຕົ ກ ລົງມາແຕ່ຍັງໂຊກດີ ທີ່ໝີຢູ່ໃນຄອກມີແຕ່ເຂົ້າມາດົມ ເ ດັ ກ ນ້ອຍແລ້ວກໍຢ່າງໜີໄປ. ຢ່າງໃດກໍຕາມຫຼັງຈາກທີ່ ເ ດັ ກ ນ້ອຍໄດ້ຮັບບາດ ເ ຈັ ບ ຈາກການ ຕົ ກ ລົງມາຈາກທີ່ສູງ ເຈົ້າໜ້າທີ່ກໍຮີບເຂົ້າໄປຊ່ວຍເຫຼືອ ເ ດັ ກ ນ້ອຍອອກມາ ແລະ ນຳໂຕສົ່ງໂຮງໝໍໃນທັນທີ. ຂະນະທີ່ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ສຶບສວນ-ສອບສວນແມ່ຂອງ ເ ດັ ກ ນ້ອຍໄດ້ລະບຸວ່າ: ມີອາການປ່ວຍເປັນໂຣກຊຶມເສົ້າ ແລະ ຊີວິດຄອບຄົວມີປັນຫາຫຼາຍດ້ານຈົນໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອຈາກລັດມາໄລຍະໜຶ່ງແລ້ວ ແຕ່ຈາກເຫດການນີ້ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ຕັ້ງຂໍ້ຫາ ພ ະ ຍາຍາມ ຂ້ າ ຖ້າຫາກແມ່ຂອງ ເ ດັ ກ ນ້ອຍໄດ້ຖືກ ຕັ ດ ສິນວ່າມີຄວາມ ຜິ ດ ແທ້ ອາດຈະໄດ້ ຕິ ດ ຄຸ ກ ເຖິງ 15 ປີ.