ເມືອງນ້ຳບາກນ້ຳເປັນສີຂຽວຈົ່ງມີສະຕິລະວັງຕົວ

ປະກາດແຈ້ງເຕື່ອນປະຊາຊົນເມືອງນ້ຳບາກ ອີງຕາມແຈ້ງທາງໂທລະສັບຂອງ ທ່ານ ວັນແພງ ອຸດທະວີສັກ ຫົວຫນ້າຫ້ອງວ່າການ ເມືອງນ້ຳບາກ. ໃນວັນທີ 2 ມິຖຸນາ 2021 ນີ້ ທ່ານໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ໄດ້ເກີດເຫດການ ນ້ຳເປັນສີຂຽວ, ມີຟອດສີຂາວ ຢູ່ບ້ານຫົວນ້ຳບາກ, ເມືອງໄຊ, ແຂວງອຸດົມໄຊ

ໄຫລມາຕາມສາຍນ້ຳ ປັດຈຸບັນ ແມ່ນມາຮອດບ້ານປາກປຸຍ ໃກ້ກັບບ້ານຕະແວ ຂອງເມືອງນ້ຳບາກພວກເຮົາແລ້ວ; ເພື່ອໃຫ້ປະຊາຊົນເມືອງນ້ຳບາກ ກໍ່ຄືປະຊາຊົນຢູ່ເຂດ ລອງນ້ຳບາກ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ.

ບໍ່ໃຫ້ຊົມ ໃຊ້ສາຍນ້ຳໃນໄລຍະນີ້ເທື່ອ; ສະນັ້ນຈີ່ງແຈ້ງ ເຕື່ອນ ໃຫ້ທຸກຄົນໄດ້ຮັບຮູ້ ແລະ ມີສະຕິ ລະວັງຕົວ ຕໍ່ເຫດການດັ່ງກ່າວ. ສວ່ນລາຍລະອຽດ ແລະ ສາເຫດຂອງການເກີດນ້ຳເປັນສີຂຽວ,

ມີຟອດ ທາງແຂວງອຸດົມໄຊ ກຳລັງຢູ່ໃນຂັ້ນຕອນເກັບ ກຳຂໍ້ມູນ, ເອົານ້ຳໄປວິໄຈ ວ່າເກີດຈາກສາເຫດ ຫຍັງແທ້ ແລ້ວຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບຕາມພາຍຫລັງ ຊວ່ຍກົດແຊໃຫ້ປະຊາຊົນໄດ້ຮັບຊາບດວ້ຍ

Facebook Comments Box

Similar Posts