ຍ້ອນຄວາມຍາກຈົນເຂົ້າສານເຮັດຕົກເຮ່ຍກາງທາງກໍ່ຕ້ອງກອບເອົາເພາະບໍ່ມີເງິນຊື້ໃໝ່ແລ້ວ

ຕົ້ນເດືອນ ມິຖຸນາ 2021 ຂ່າວນີ້ເພຈ “ອີຈັນ” ເພຈດັງຂອງ ປະເທດໄທ ໄດ້ອອກມາເຜີຍແຜ່ພາບ ພ້ອມຂໍ້ຄວາມລະບຸກ່ຽວກັບເຫດການນີ້ໄວ້ວ່າ: “ຂອບໃຈພະລັງໂຊຊຽວ ຫຼາຍຄົນເຫັນພາຍທີ່ຈຸກຫົວໃຈໄປເມື່ອຊ່ວງແລງທີ່ຜ່ານມາ ພົບພໍ່ເຖົ້າກົ້ມໂກບເອົາເຂົ້າສານຢູ່ກາງທາງແຍກ

ເຊິ່ງພາບນັ້ນມັນກໍ່ກະທົບຫົວໃຈຫຼາຍ” ຫຼ້າສຸດ ຊາວເນັດຕາມຫາພໍ່ເຖົ້າຄົນດັ່ງກ່າວ ແລະ ຕອນນີ້ພົບເພິ່ນແລ້ວ ເບື້ອງຕົ້ນໃຫ້ຮູ້ວ່າເພິ່ນຊື່ ພໍ່ເຖົ້າແອ້ ອາຍຸ 70 ປີ ເພິ່ນບໍ່ມີວຽກເຮັດ ແລະ ຮ່າງກາຍກໍ່ບໍ່ຄ່ອຍແຂງແຮງ ແລະ ພິການອີກດ້ວຍ.

ເປັນອີກພາບທີ່ຖືກເຜີຍໃນໂລກໂຊຊຽວ ແລະ ເປັນກະແສຮືຮາ ຄົນເວົ້າເຖິງຈໍານວນຫຼາຍ ກັບພາບພໍ່ເຖົ້າຄົນໜຶ່ງກົ້ມລົງໂກບເອົາເຂົ້າສານທີ່ເຮ່ຍຢູ່ກາງທາງແຍກ ໂດຍມີຊາວເນັດຖ່າຍພາບໄວ້ ແລະ ນໍາໄປໂພສລົງໂຊຊຽວ.

ພາບເຫດການດັ່ງກ່າວແມ່ນເກີດຂຶ້ນຢູ່ ປະເທດໄທ ແຕ່ເຫັນວ່າມັນເປັນເລື່ອງທີ່ຕໍາຫົວໃຈ ແລະ ກະທົບຕໍ່ຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຜູ້ພົບເຫັນ ແລະ ອີກຢ່າງ ເປັນຂ່າວທີ່ຊາວເນັດຕ່າງກໍ່ຊ່ວຍກັນຕາມຫາພໍ່ເຖົ້າໃນພາບ

ເພື່ອຊ່ວຍເຫຼືອເພິ່ນ ເຊິ່ງນັ້ນເປັນເລື່ອງທີ່ດີຈາກແຮງໂຊຊຽວ ຈຶ່ງຢາກຍົກໃຫ້ເຫັນປະໂຫຍດອີກມຸມຂອງໂຊຊຽວ ຫາກໃຊ້ເປັນມັນກໍ່ຈະເກີດປະໂຫຍດແບບນີ້.

Facebook Comments Box

Similar Posts