ມ້ຽນຄາບຊາຍຄົນໜຶ່ງສົງໄສ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ

ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ວັນທີ 2/8/2021 ເວລາ 13:21 ນາທີ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ຮັບການປະສານງານ ຈາກຄະນະສະເພາະກິດ ໃຫ້ເຂົ້າມ້ຽນຄາບຊາຍຄົນໜຶ່ງ ໂຮງຫມໍແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ໃນຫ້ອງນ້ຳ.

ຜູ້ໂຊກ ຮ້ າ ຍ ຄົນດັ່ງກ່າວເປັນກໍລະນີສົງໄສ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ 19 (ຜົນກວດຍັງບໍ່ອອກລໍຖ້າຜົນກວດ,ເປັນແຮງງານມາຈາກປະເທດ ໄ ທ ) ຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນຜູ້ກ່ຽວເປັນເພດຊາຍ ອາຍຸ 45 ປີ ສັນຊາດລາວ ອາຊີບກຳມະກອນ ເຮັດວຽກຍູ່ປະເທດໄທ

ບ້ານເກີດເມືອງນອນແມ່ນ ບ້ານກາຈຸ ເມືອງ ໄຊບູລີ ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ. ຜູ້ກ່ຽວ ໄດ້ເດີນທາງມາກັກໂຕທີ່ ສູນຫລັກ9 ຫລັງຈາກນັ້ນຜູ້ກ່ຽວໃດ້ມາປີ່ນປົວທີ່ ໂຮງຫມໍແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ ຕືກແຍກປ່ຽວ.

ອີງຕາມສອບຖາມຂໍ້ມູນລາວມີພະຍາດປະຈຳໂຕ ແຕ່ລາຍລະອຽດການຈາກໄປຕະຫຼອດການຄັ້ງນີ້ຍັງບໍ່ຮູ້ຂໍ້ມູນອັນຊັດເຈນ ເພາະຜົນກວດ ໂ ຄ ວິ ດ ຍັງບໍ່ທັນອອກ ສ່ວນລາຍລະອຽດທາງທີມງານຈະລາຍງານຕາມຫລັງ. ຂໍ້ມູນຈາກ ໜ່ວຍກູ້ໄພ ສະຫວັນນະເຂດ 1629