ປະລິມານທີ່ຂຸດຄົ້ນຄຳຂອງ ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິ້ງ

ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິ້ງ ຈຳກັດ ສືບຕໍ່ປົກປ້ອງຜົນການຜະລິດຂອງບໍລິສັດ ຕະຫຼອດໄລຍະ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ 2021 ພ້ອມທັງມີມາດຕະການຄວບຄຸມພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຢ່າງເຂັ້ມງວດ ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງ ທອງ-ຄໍາ ພູຄໍາ ຂອງບໍລິສັດ ສາມາດຜະລິດແຮ່ທອງເຂັ້ມຂຸ້ນໄດ້ 20.234 ໂຕນ, ແຮ່ຄໍາເຂັ້ມຂຸ້ນ 19.558 ອອນ ແລະ ແຮ່ເງິນເຂັ້ມຂຸ້ນ 88.938 ອອນ ໄດ້ປະລິມານທີ່ຂຸດຄົ້ນທັງຫມົດ 15,4 ລ້ານໂຕນ ເຊິ່ງລວມມີແຮ່ທອງ-ຄໍາ ທີ່ ເປັນເສດຖະກິດສາມາດປ້ອນໂຮງງານ 5,8 ລ້ານໂຕນ ຢູ່ໂຄງການຂຸດຄົ້ນ-ປຸງແຕ່ງ ຄໍາ-ເງິນ ບ້ານຫ້ວຍຊາຍ ສາມາດບັນລຸການຜະລິດຄໍາໄດ້ 54.335 ອອນ ແລະ ເງິນ 411.456 ອອນ ໃນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ດ້ວຍຄຸນນະພາບຂອງແຮ່ຄໍາ ແລະ ແຮ່ເງິນ ໂດຍສະເລ່ຍແມ່ນ 0,89 ກຼາມຕໍ່ໂຕນ ແລະ 9,61 ກຼາມຕໍ່ໂຕນ ຕາມລໍາດັບ ການສະກັດແຮ່ຄໍາ ບັນລຸໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 84%. ພາຍຫຼັງມີແຈ້ງການວ່າມີການ ຕິ ດ ເຊື້ອພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ໃນຊຸມຊົນເພີ່ມຂຶ້ນຢູ່ລາວ ຕໍ່ມາກໍໄດ້ປະກາດປິດການເຂົ້າ-ອອກປະເທດ ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິ້ງ ໄດ້ເຂັ້ມງວດການປະຕິບັດມາດຕະການຄວບຄຸມພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ທີ່ວາງອອກ ໃນນີ້ ລວມມີການກັບມາສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມໄລຍະການຈໍາກັດບໍລິເວນພາກບັງຄັບ ແລະ ກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍ ພີຊີອາ ໃຫ້ພະນັກງານປະຈໍາສະຫນາມທີ່ຈະເດີນທາງເຂົ້າໄປສະໜາມທຸກຄົນ

ມາດຕະການຄວບຄຸມ ພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຂອງບໍລິສັດ ລວມມີການເວັ້ນໄລຍະຫ່າງໃນສັງຄົມ ໃສ່ຜ້າອັດປາກ-ດັງ ແລະ ລ້າງມື ເຊິ່ງໄດ້ສືບຕໍ່ປະຕິບັດຄຽງຄູ່ກັບຂໍ້ກໍານົດໃນການຈໍາກັດບໍລິເວນ ແລະ ການກວດຫາເຊື້ອດ້ວຍ ພີຊີອາ ເພື່ອສ້າງແນວຄຸ້ມກັນໃຫ້ພະນັກງານຂອງບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິ້ງ ຢູ່ພາກສະຫນາມຫໝົດທຸກຄົນ. ນອກນີ້, ບໍລິສັດຍັງໄດ້ສືບຕໍ່ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ຕິດຕາມສະຖານະການ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ໃນລາວ ແລະ ຈະອອກລະບຽບການຕ່າງໆຢ່າງເຂັ້ມງວດໃຫ້ສອດຄ່ອງ ນອກຈາກລະບຽບການທີ່ລັດຖະບານລາວວາງອອກ ເພື່ອຮັບປະກັນສຸຂະພາບ ຄວາມປອດໄພ ແລະ ສະຫວັດດີພາບຂອງແຮງງານບໍລິສັດ ແລະ ຊຸມຊົນລາວໃນວົງກວ້າງ. ໂດຍຮ່ວມມືກັບພະແນກສາທາລະນະສຸກແຂວງໄຊສົມບູນ ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິ້ງ ໄດ້ຈັດຕັ້ງໂຄງການສັກວັກຊີນກັນພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຂອງ ບໍລິສັດ ໂຄງການນີ້ ສະໜັບສະໜູນແຜນງານສັກວັກຊີນແຫ່ງຊາດຂອງລັດຖະບານລາວ ແລະ ແນ່ໃສ່ສັກວັກຊີນໃຫ້ ແ ຮ ງ ງານທັງຫໝົດຂອງບໍລິສັດ ເພື່ອຕ້ານພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ໃນ 6 ເດືອນທ້າຍປີ ນອກຈາກສະແດງໃຫ້ເຫັນການສະໜັບສະໜູນຂອງບໍລິສັດ ຕໍ່ແຜນງານສັກວັກຊີນແຫ່ງຊາດ ບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິ້ງ ຍັງໄດ້ຊື້ຢາວັກຊີນ ຕ້ າ ນ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຈໍານວນ 30.000 ໂດສ

ໃນເດືອນ ພຶດສະພາ ຢາວັກຊີນຈໍານວນນີ້ ຖື ກ ນໍາໃຊ້ສໍາລັບໂຄງການ ສັກວັກຊີນຂອງບໍລິສັດ ແລະ ໄດ້ມອບໃຫ້ລັດຖະບານ ການສະໜັບສະໜູນດັ່ງກ່າວ ໄດ້ຈັດຂຶ້ນເປັນທາງການຢູ່ພິທີມອບ-ຮັບ ເຊິ່ງໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມຂອງ ທ່ານ ປອ. ດຣ ກິແກ້ວ ໄຂຄໍາພິທູນ ຮອງນາຍົກລັດຖະມົນຕີ, ທ່ານ ຈັນເພັງ ບຸນນະຜົນ ປະທານບໍລິສັດ ພູເບ້ຍ ມາຍນິ້ງ ໄດ້ກ່າວເຖິງການດໍາເນີນງານຂອງບໍລິສັດ ເຊິ່ງໄດ້ຮັບການຍ້ອງຍໍເປັນພິເສດ ເນື່ອງຈາກ ການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຍັງສືບຕໍ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ບັນດາທຸລະກິດຕ່າງໆພາຍໃນປະເທດ ແລະ ໃນວົງກວ້າງຫຼາຍຂຶ້ນ 6 ເດືອນຕົ້ນປີ ໄດ້ມາພ້ອມກັບການປ່ຽນແປງຕໍ່ແນວທາງທີ່ພວກເຮົາດໍາເນີນງານ ພວກເຮົາສຸມໃສ່ການຜະລິດໃຫ້ບັນລຸຜົນດ້ວຍຄວາມປອດໄພ ແລະ ໃນເວລາດຽວກັນ ກໍ່ສືບຕໍ່ປະຕິບັດມາດຕະການຄວບຄຸມພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ ເພື່ອປົກປ້ອງ ແ ຮ ງ ງານ ແລະ ໂຄງການຂອງພວກເຮົາຈາກພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຕົນຂໍສະແດງຄວາມຂອບໃຈສໍາລັບຄວາມມານະອົດທົນ ແລະ ຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຂອງ ແ ຮ ງ ງານພວກເຮົາ ທີ່ສືບຕໍ່ດໍາເນີນງານຢ່າງປອດໄພໃນໄລຍະຄວາມ ບໍ່ແນ່ນອນຂອງສະຖານະການ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ໃນລາວ ເມື່ອເບິ່ງໄປຮອດທ້າຍປີ ພວກເຮົາຄາດຄະເນຈະເພີ່ມການຜະລິດ ແລະ ຫວັງວ່າ ແ ຮ ງ ານຂອງພວກ ເຮົາຈະໄດ້ຮັບວັກຊີນຄົບໂດສ ແລະ ຈະສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມມາດຕະການຄວບຄຸມພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຢ່າງເຄັ່ງຄັດ.

Facebook Comments Box

Similar Posts