ແຮງງານລາວກັບຄືນປະເທດບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍຊະຊາຍ

ໃນວັນທີ 30 ກໍລະກົດ 2021 ກະຊວງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ, ໄດ້ອອກຈົດໝາຍເຖິງ ຊາວຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ກັບມາຈາກຕ່າງປະເທດ ແລະ ຜູ້ທີ່ກຳລັງອອກແຮງງານຢູ່ຕ່າງປະເທດ, ຕໍ່ກັບເງື່ອນໄຂທີ່ມີສະພາບການລະບາດຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຢູ່ປະເທດເພື່ອນບ້ານທີ່ ຮ້ າ ຍ ແ ຮ ງ ແລະ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງກັບຄືນປະເທດ ແມ່ນເນັ້ນໃຫ້ກັບມາຢ່າງຖືກກົດໝາຍ ແລະ ໃຫ້ເຂົ້າມາຜ່ານດ່ານທີ່ທາງການກຳນົດເທົ່ານັ້ນ, ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ມີການລັກລອບຂ້າມມາ. ທັງນີ້, ກໍເພື່ອຫລີກລ້ຽງການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ພາຍໃນປະເທດ. ຂະແໜງແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມ ໃນຂອບເຂດທົ່ວປະເທດ ຖານະທີ່ຖືກມອບໝາຍຈາກລັດຖະບານ ກໍ່ຄື ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ ໃຫ້ຮັບຜິດຊອບວຽກງານແຮງງານ ແລະ ສະ ຫວັດດີການສັງຄົມ ຂໍຮຽກຮ້ອງມາຍັງຜູ້ອອກແຮງງານ ທີ່ກັບຄືນມາຈາກຕ່າງປະເທດທັງໝົດ ຈົ່ງເຊີດຊູຈິດໃຈຮັກຊາດ, ຮັກບ້ານເກີດເມືອງນອນ ໂດຍໃຫ້ຖືເອົາໂອກາດນີ້,

ສະແດງຄວາມກະຕັນຍູຮູ້ບຸນຄຸນຕໍ່ແຜ່ນດິນເກີດ ດ້ວຍການຕັ້ງໜ້າພັດທະນາຕົນເອງ ໃຫ້ກາຍເປັນພົນລະເມືອງດີຂອງສັງຄົມ, ການກັບ ເຂົ້າມາກໍ່ຂໍໃຫ້ເຂົ້າມາຕາມດ່ານທີ່ທາງການໄດ້ກຳນົດ, ຫ້າມເດັດຂາດບໍ່ໃຫ້ລັກລອບເຂົ້າມາໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດ ແລະ ບໍ່ຜ່ານຂະບວນການກວດຫາເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຢູ່ສູນກັກກັນຕາມຂັ້ນຕອນ ຖ້າຫາກແຮງງານຜູ້ໃດ ລ ະ ເ ມີ ດ ແມ່ນຈະໄດ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ໜ້າກົດໝາຍຢ່າງເຂັ້ມງວດ. ກໍລະນີແຮງງານລາວ ທີ່ພວມເຮັດວຽກຢູ່ຕ່າງປະເທດ ຍັງມີວຽກເຮັດເປັນປົກກະຕິ ໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກນາຍຈ້າງ ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງທີ່ຈະ ຕິ ດ ເຊື້ອ ແລະ ມີເງື່ອນໄຂເຂົ້າເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ ລວມທັງການເຂົ້າເຖິງວັກຊິນປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ກໍ່ໃຫ້ສືບຕໍ່ເຮັດວຽກນໍານາຍຈ້າງ ດ້ວຍຄວາມອຸ່ນອ່ຽນທຸ່ນທ່ຽງ ເຮັດວຽກຕາມຕຳແໜ່ງງານ, ຕາມສັນຍາແຮງງານບໍ່ໃຫ້ເຄື່ອນຍ້າຍຊະຊາຍ ເພື່ອຈຳກັດການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງເຊື້ອພະຍາດດັ່ງກ່າວ, ທັງເປັນການຫລຸດຜ່ອນພາລະແບກຫາບ ຂອງລັດຖະບານ ແລະ ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ.

ສຳລັບຜູ້ອອກແຮງງານທີ່ກັບມາຮອດບ້ານແລ້ວ ໃຫ້ຕັ້ງໜ້າຊອກຫາຄວາມຮູ້ພັດທະນາອາຊີບ, ຊອກຫາວຽກເຮັດງານທຳຢູ່ພາຍໃນປະເທດຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຢູ່ຕາມໂຄງການລົງທຶນ, ຫົວໜ່ວຍແຮງງານຕ່າງໆ ທີ່ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານເປັນຈຳນວນຫລວງຫລາຍ ໂດຍສະເພາະ ຢູ່ນະ ຄອນຫລວງວຽງຈັນ ຍັງມີຄວາມຕ້ອງການແຮງງານປະມານ 10.000 ຄົນ ແລະ ແຂວງອື່ນໆ ເປັນ ຕົ້ນແຂວງ ຈຳປາສັກ, ສະຫວັນນະເຂດ, ຄຳມ່ວນ ແລະ ບັນດາແຂວງທາງພາກເໜືອຈຳນວນໜຶ່ງ ໃຫ້ພ້ອມກັນໄປຂຶ້ນທະບຽນ ຕ້ອງການເຮັດວຽກນຳຫ້ອງການແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມເມືອງ, ພະແນກແຮງງານ ແລະ ສະຫວັດດີການສັງຄົມແຂວງ, ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ ທີ່ຕົນເອງ ເຫັນວ່າຢູ່ໃກ້ ແລະ ສະດວກໃຫ້ແກ່ການຕິດຕໍ່ພົວພັນ ແລະ ເໝາະສົມກັບເງື່ອນໄຂຂອງຕົນເອງ.