ຕິ ດ ໝົດຄອບຄົວແທ້ເປັນຕາ ຢ້ າ ນ ເນາະ

ວັນທີ 1/11/2021 ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຜູ້ໃຊ້ເຟສ ບຸ ກ ໄດ້ໂພສວ່າ “ຂໍເປັນ ກ ຳ ລັງໃຈໃຫ້ນ້ອງໆທັງ 7 ຄົ ນ ຫາຍດີ ແຂງ ແ ຮ ງ ໄວໆເດີ້ ພ ະ ຍາດນີ້ ພັດພາກເຈົ້າຈາກພໍ່ແມ່ນໍ້ ລູ ກ ເອີ້ຍ ຂໍເປັນ ກ ຳ ລັງໃຈໃຫ້ນ້ອງໆທັງ 7 ຄົ ນ ຫາຍດີ

ແຂງແຮງໄວໆເດີ້ ໂອ້ຍເຫັນແລ້ວໃຈ ຄ້ ອ ຍ … ລູ ກ ຂ້ອຍ 4 ຫລານ 2 ນອ້ງ 1 ລວມເປັນ 7 ຄົ ນ ມື້ດຽວ ຜົນກວດອອກມາແລ້ວເດີ້ ລູກ 4 ຄົ ນ ຕິ ດ ຫມົດ ນອ້ງສາວ ຕິ ດ ລູກນອ້ງສາວ 2 ຄົ ນ ຕິ ດ ຂ້ອຍບໍ່ເປັນ ຜົວນອ້ງສາວບໍ່ເປັນ”