ເ ດັ ກ ນ້ອຍອາຍຸ 3 ປີກີນເຂົ້າໜົມຈີນແລ້ວ ເ ສ ຍ ຊີວິດກະທັນຫັນ

ຈາກເຟສບູກ Parntip Vongkamdee ໄດ້ໂພສວ່າ “ຝາກ ເ ຕື ອ ນ ໄວ້ ໃຜມີ ລູ ກ ຫລານ ນ້ ອ ຍ ເ ຫ ດ ເກີດ ທີ່ ບ້ານເມືອງປາ ເມືອງປາກລາຍ ແຂວງໄຊຍະບູລີ ວັນທີ 2/11/2021 ຕອນເວລາປະມານ 3 ໂມງແລງ ນ້ອງ ນິຊາ ອາຍຸ 3 ປີ ໄດ້ໄປຊື້ເຂົ້າຫນົມ ຈີ ນ(ບໍ່ຮູ້ຊື່ເພາະເປັນພາສາ ຈີ ນ) ທີ່ຮ້ານຂາຍເຂົ້າຫນົມໂຮງຮຽນ

ແລ້ວກິນຕາມປະສາ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ, ເວລາ 6 ໂມງແລງ ນ້ອງເກີດອາການວິ່ງ ວ ຽ ນ ນ້ຳລາຍ ໄ ຫ ລ ປອດອອກມາ ແລະ ຮ າ ກ ບໍ່ເຊົາ ພໍ່ແມ່ຍາດພີ່ນ້ອງຈຶ່ງນຳນ້ອງໄປ ສຸ ກ ສາລາ ປະ ຈຳ ຫມູ່ບ້ານ ສູດທ້າຍແພດຫມໍທີ່ປະຈຳສຸກສາລາ ຊ່ ວ ຍ ບໍ່ໄດ້ຈຶງນຳສົ່ງ ໂຮງຫມໍເມືອງ ແຕ່ນ້ອງຍັງບໍ່ທັນຮອດໂຮງຫມໍເມືອງຊ້ຳ ນ້ອງ ຈ າ ກ ໄປໂດຍບໍ່ ມີ ວັນກັບ..

ສິ່ງທີ່ຫນ້າສັງເກດ ຊອງເຂົ້າຫນົມທີ່ ປ້າຂອງຫລານນ້ອຍສົ່ງໃຫ້ນັ້ນ ມີຂາຍຕາມໂຮງຮຽນປະຖົມ ອະນຸບານທົ່່ວໄປ ເ ດັ ກ ນ້ ອ ຍ ມັກກິນຫລາຍ ຄັ ກ ວັນເດືອນປີທີ່ໂຊທາງດ້ານຫນ້ານີ້ຈະເປັນວັນຜະລິດ ຫລື ຫມົດອາຍຸກະບໍ່ຮູ້ແນ່ຊັດ 2/6/2021 ຮ້ານໃດກໍຕາມທີ່ຈະໄປ ຈຳ ຫນ່າຍສິນ ຄ້ າ ໃນໂຮງຮຽນໂດຍສະເພາະໂຮງຮຽນປະຖົມຕາມບ້ານນອກ ຄວນຈະມີຫນ່ວຍງານ ຫລື ອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກວດສອບຄຸນ ນ ະ ພາບສິນ ຄ້ າ ແດ່

ທັງຫມົດນີ້ກໍເພື່ອຮັກ ສຸ ກ ຂະພາບ ອະນາໄມຂອງລູກຫລານຂອງເຮົາ ເຊີ່ງເປັນ ນ້ ອ ງ ນ້ ອ ຍ ເຍົາວະ ຊົ ນ ທີ່ຈະເປັນ ກ ຳ ລັງສຳຄັນຂອງຊາດໃນ ອ ະ ນາຄົດ (ຂໍມູນທັງຫມົດໄດ້ມາຈາກປ້າຂອງຫລານນ້ອຍ ນ້ອງ ນິຊາ ທີ່ຈາກໄປ ຫລືຈະສອບຖາມເພີ່ນໂດຍກົງກໍ່ໄດ້ເດີ ຜູ້ ຂ້ າ ຮ່ວມກິນທານນຳເພີ່ນຕາມ ກ ຳ ລັງ ຂໍໃຫ້ ຫ ລ າ ນ ນ້ ອ ຍ ນິຊາ ໄປເກີດດີເຖີງສຸກ ສູ່ພົບພູມທີ່ດີເດີ”