ດາລາດັງຂາຍເຄື່ອງອອນລາຍໄດ້ຊົ່ວໂມງລະ 100 ລ້ານກີບ

ຈາກຊຸບເປີສະຕາດັງ ຜັນໂຕເປັນແມ່ ຄ້ າ ອອນລາຍໄດ້ເງິນຊົ່ວໂມງຫຼັກ 100 ລ້ າ ນ “ສາວຢຸ້ຍ ຈີລະນັນ” ໃຜໆກໍຮູ້ຈັກດີເປັນດາລານັກສະແດງ ໄ ທ ທີ່ມີຜົນງານຫຼວງຫຼາຍ ພາຍຫຼັງເກີດການ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງ ໂ ຄ ວິ ດ – 1 9 ຢຸ້ຍ ກໍ່ບໍ່ຕ່າງກັບ ຄົ ນ ອື່ນໆ ຕ້ອງ ຕົ ກ ວຽກບໍມີການສະແດງລະຄອນ,

ບໍ່ມີລາຍໄດ້ຈາກອາຊີບນັກສະແດງເໝືອນແຕ່ກ່ອນຈິ່ງຜັນຕົວເປັນແມ່ ຄ້ າ ອອນລາຍ ປ່ າ ເງິນໄປຊົ່ວໂມງລະຫຼັກ 100 ລ້ານ ກີ ບ ບໍ່ ຜິ ດ ຊົ່ ວ ໂມງລະເປັນຮ້ອຍໆ ລ້ າ ນ. ຫຼາຍ ຄົ ນ ຄົງວ່າມັນເປັນໄປບໍໄດ້ດອກ ແຕ່ ສາວຢຸ້ຍ ຢືນ ຢັ ນ ເອງມີສະຖິຕິເຄີຍໄດ້ເຖິງຊົ່ວໂມງລະ 3 ລ້ານ ບ າ ດ

ຄູນເປັນ ກີ ບ ກໍ່ມະຫາສານ ຫຼາຍ ຄົ ນ ຄົງຄິດວ່າເປັນດາລາ ເ ຮັ ດ ຫຍັງກໍໄດ້ ຂາຍໄປບັນດາແຟນໆ ຄົ ນ ບັນເທີງຊື້ຢູ່ແລ້ວ ແລະເປັນສິນຄ້າລາຄາແພງ ແຕ່ຄວາມຈີງ ສາວຢຸ້ຍ ບອກວ່າສິນ ຄ້ າ ທີ່ຂາຍດີສຸດມີແຕ່ຫຼັກ 100 ປາຍບາດ. ໃນບັນດາສິນ ຄ້ າ

ທີ່ເອົາມາຂາຍແມ່ນມີທັງຂອງປະຊາ ຊົ ນ ບັນດາຈັງຫວັດທີ່ ໂ ຄ ວິ ດ ມາແລ້ວເພິ່ນຂາຍບໍອອກ ຢຸ້ຍ ກໍ່ຮັບມາຂາຍ ຊ່ ວ ຍ ແຕ່ໃນທີ່ນີ້ຕ້ອງໄດ້ເລືອກໃຫ້ດີທີ່ສຸດ ເພື່ອບໍ່ໃຫ້ລູກ ຄ້ າ ຕ້ອງ ຜິ ດ ຫວັງ.

ສຳລັບວິທີການຂາຍບໍ່ມີຫຍັງຫຼາຍ ອັນສຳຄັນ ບໍ່ ໂຄສະນາເກີນຈີງ ບໍກົດດັນໃຫ້ລູກ ຄ້ າ ຊຶ້ ແຕ່ຕ້ອງ ເ ຮັ ດ ໜ້າທີ່ຂອງຕົນເອງໃຫ້ດີ ກໍ່ຄືຕ້ອງສຶກສາສິນ ຄ້ າ ໃຫ້ຮູ້ດີເຖີິງຂັ້ນສາມາດອະທິບາຍໄດ້ ເມື່ອລູກ ຄ້ າ ຈ່າຍເງິນແລ້ວບໍໃຫ້ເກີດຄວາມ ຜິ ດ ຫວັງ ເທົ່ານັ້ນ ບໍ ມີເຄັດລັບຫຍັງ.