ໃກ້ເຂົ້າມາແລ້ວທາງດ່ວນ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ແຂວງໄຊສົມບູນ-ແຂວງຊຽງຂວາງ-ແຂວງຫົວພັນ-ດ່ານສາກົນນ້ຳໂສຍ-ນາແມວ

ຊາວແຂວງຫົວພັນ ກຽ້ມເຮ ຫວັງວ່າຈະໄວໆນີ້ ຄືບໜ້າຂອງໂຄງການກໍ່ສ້າງທາງດ່ວນ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ – ຫົວພັນ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາຫລື ກຽ່ວກັບການ ກ ຳ ນົດຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສຳຄັນຂອງແລວທາງໂຄງການທາງດ່ວນແຕ່ ນະຄອນຫລວງວຽງຈັນ-ແຂວງໄຊສົມບູນ-ແຂວງຊຽງຂວາງ-ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ອອກໄປໃສ່ສາຍແດນ ຫວຽດນາມ (ດ່ານສາກົນນ້ຳໂສຍ-ນາແມວ). ບົດບັນທຶກ ກອງປະຊຸມປຶກສາຫາລື ກ່ຽວກັບການ ກໍ າ ນົດບັນດາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນຂອງແລວທາງ ໂຄງການທາງດ່ວນ ແຕ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ແຂວງໄຊສົມບູນ-ແຂວງຊຽງຂວາງ-ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ອອກໄປຊາຍແດນລາວ-ຫວຽດນາມ (ດ່ານນ້ໍາໂສຍ) ອີງຕາມ ຂໍ້ຕົກລົງຂອງລັດຖະມົນ ຕີ ກະຊວງ ຍທຂ ສະບັບເລກທີ 21192/ຍທຂ ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2011; ອີງຕາມ ຫນັງສືເຊີນປະຊຸມຂອງກົມຂົວທາງ ສະບັບເລກທີ 21487/ຍທຂ.ກຂທ, ລົງວັນທີ 26 ຕຸລາ 2021 ໂດຍສືບຕໍ່ປະຕິບັດຕາມເນື້ອໃນບົດບັນທຶກກອງປະຊຸມທາງໄກ (ດ້ວຍລະບົບ ZOOM) ທີ່ກົມສົ່ງເສີມ ການລົງທຶນ ກະຊວງແຜນການ ແລະ ການລົງທຶນ ຮ່ ວ ມ ກັບບໍລິ ສັ ດ ຈັດຂຶ້ນໃນຄັ້ງວັນທີ 7 ກັນຍາ 2011 ທີ່ວ່າ: “ມອບໃຫ້ກົມຂົວທາງ ກະຊວງ ຍທຂ ເປັນເຈົ້າການສົມທົບກັບ ພ ະ ແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ປຶກສາຫາລື ແລະ ລົງເບິ່ງຈຸດຕົວຈິງ ທີ່ ຄ າ ດ ກ ະ ວ່າ ແນວທາງຈະສາມາດຜ່ານໄປໄດ້ໃນແຕ່ລະເມືອງ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການ ຂອງທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະໃຫ້ເອກະພາບກັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແລວທາງ ລະຫວ່າງ ແຂວງກັບແຂວງ.

ພາຍຫຼັງສໍາເລັດ ແລ້ວ ລາຍງານການນໍາຂອງກະຊວງ ຍທຂ ເພື່ອພິຈາລະນາຮັບຮອງເອົາບັນດາຈຸດສໍາຄັນທີ່ແລວທາງຈະຜ່ານດັ່ງກ່າວ ຊຶ່ງເປັນແລວທາງເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ຈະມອບໃຫ້ບໍລິ ສັ ດ ດໍາເນີນການສຶກສາຄັດເລືອກແລວທາງລະອຽດໃນຂັ້ນຕໍ່ໄປ (ພາຍຫຼັງ ທີ່ໄດ້ເຊັນ MOU)”. ກະຊວງ ຍທຂ ຈຶ່ງໄດ້ອອກຂໍ້ ຕົ ກ ລົງຂອງລັດຖະມົນ ຕີ ສະບັບເລກທີ 21192/ຍທຂ ລົງວັນທີ 22 ຕຸລາ 2011 ແຕ່ງຕັ້ງຄະນະວິຊາການຂອງກົມຂົວທາງ ໄປປະສານສົມທົບກັບບັນດາ ພ ະ ແນກ ຍທຂ ແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອ ເ ຮັ ດ ວຽກ ຮ່ ວ ມ ກັນ; ແຕ່ຍ້ອນຄວາມຫຍຸ້ງ ຍ າ ກ ໃນສະພາບທີ່ມີ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ ລ ະ ບ າ ດ ນີ້ ຈຶ່ງ ຈໍ າ ເປັນໄດ້ຫັນປ່ຽນວິທີການ ເ ຮັ ດ ວຽກມາເປັນການປະສານຄົ້ນຄວ້າທາງດ້ານຂໍ້ມູນ ແລະ ປະຊຸມປຶກສາຫາລືທາງໄກ ແທນ (ດ້ວຍລະບົບ Google meet) ຊຶ່ງກອງປະຊຸມໄດ້ຈັດຂຶ້ນໃນວັນທີ 29 ຕຸລາ 2011 ເວລາ 9:00 ໂມງ ໂດຍ ການເປັນປະທານຂອງ ທ່ານ ອາດນາດາ ບູລົມ ຮອງຫົວຫນ້າກົມຂົວທາງ ແລະ ມີຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ຈາກ ພ ະ ແນກ ຍທຂ ແຂວງຫົວພັນ, ພ ະ ແນກ ຍທຂ ແຂວງຊຽງຂວາງ, ພ ະ ແນກ ຍທຂ ແຂວງໄຊສົມບູນ, ພ ະ ແນກ ຍທຂ ແຂວງບໍລິຄໍາ ໄຊ, ພ ະ ແນກ ຍທຂ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ພ ະ ແນກ ຍທຂ ແຂວງວຽງຈັນ ແລະ ຄະນະ ພ ະ ແນກ ເຕັກນິກ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ວິຊາການ (ລະອຽດມີບັນຊີລາຍຊື່ຄັດ ຕິ ດ ມາພ້ອມນີ້). ກອງປະຊຸມໄດ້ຮັບຟັງການລາຍງານຂໍ້ມູນບັນດາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ສໍາຄັນຂອງແລວທາງ ຈາກວິຊາການ; ຈາກ ນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າ ຮ່ ວ ມ ກອງປະຊຸມໄດ້ປຶກສາຫາລືກັນ ຢ່າງກົງໄປກົງມາ ແລະ ຜົນການປຶກສາຫາລື ມີລາຍລະອຽດ ດັ່ງນີ້:

1. ກອງປະຊຸມໄດ້ ຕົ ກ ລົງເປັນເອກະພາບກັນ ກໍ າ ນົດບັນດາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຂອງແລວທາງ ໂຄງການທາງດ່ວນ ແຕ່ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ-ແຂວງໄຊສົມບູນ-ແຂວງຊຽງຂວາງ-ແຂວງຫົວພັນ ແລະ ອອກໄປຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ (ດ່ານນ້ໍາໂສຍ) ຕາມຂໍ້ມູນທີ່ບັນດາແຂວງ ໄດ້ ກ ໍານົດ ແລະ ສອດຄ່ອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງ ທ້ອງຖິ່ນ ຄື:

1.1. ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ: ຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຕັ້ງຢູ່ ສາມແຍກທາງຫຼວງແຫ່ງຊາດ ເ ລ ກ 13 ໃຕ້ ຫຼັກ 21 ເມືອງໄຊທານີ.

1.2. ແຂວງໄຊສົມບູນ:

– ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ເທດສະບານເມືອງລ້ອງຊານ; – ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ບ້ານຊຽງມີ ເມືອງລ້ອງຊານ;

– ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ເທດສະບານເມືອງອະນຸວົງ ແລ້ວໄປຜ່ານເຂດເມືອງລ້ອງແຈ້ງ.

1.3. ແຂວງຊຽງຂວາງ:

– ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ບ້ານຊຽງເຫນືອ ເມືອງຜາໄຊ; – ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ບ້ານນາຫອຍ ເມືອງແປກ; – ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ບ້ານຄາຍຍອດງື່ມ ເມືອງແປກ; – ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ບ້ານ ເມືອງຄໍາ;

– ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ບ້ານນ້ໍານາດ ເມືອງຄໍາ.

1.4. ແຂວງຫົວພັນ:

– ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ເທດສະບານເມືອງຫົວເມືອງ; – ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ບ້ານນາສະລາ ເມືອງຫົວເມືອງ; – ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ເທດສະບານເມືອງຊໍາເຫນືອ; – ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ເທດສະບານເມືອງວຽງໄຊ; – ຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ບ້ານຫ້ວຍຫຶງ ເມືອງວຽງໄຊ;

– ຈຸດສຸດທ້າຍຢູ່ ຊາຍແດນ ລາວ-ຫວຽດນາມ (ດ່ານນ້ໍາໂສຍ).

2. ກອງປະຊຸມເຫັນດີ ສະເຫນີຫາ ຄ ະ ນະນໍາກະຊວງ ຍທຂ ພິຈາລະນາຮັບຮອງບັນດາຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ ແລະ ເສັ້ນເຊື່ອມຕໍ່ແລວທາງເບື້ອງຕົ້ນ ທີ່ໄດ້ ກໍ າ ນົດໃນຂໍ້ 1 ນີ້.

3. ພາຍຫຼັງ ມາດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ 1 9 ຜ່ອນຄາຍ, ຄະນະວິຊາການຈາກກົມຂົວທາງ ອາດຈະໄດ້ ສື ບ ຕໍ່ປະສານສົມທົບກັບບັນດາ ພ ະ ແນກ ຍທຂ ແຂວງ ແລະ ນະຄອນຫຼວງ ທີ່ແລວທາງດ່ວນຜ່ານ ລົງເບິ່ງ ສະພາບຕົວຈິງຂອງບັນດາ ຈຸ ດ ເຊື່ອມຕໍ່ດັ່ງກ່າວຕື່ມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຈຶ່ງ ເ ຮັ ດ ບົດບັນທຶກ ສະ ບັບນີ້ໄວ້ ເພື່ອເປັນບ່ອນອີງໃນການຈັດຕັ້ງ ປ ະ ຕິບັດຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປ.