ຕຳຫລວດໄທຈັບຊາວລາວ 24 ຄົນຢູ່ລົດປະຈຳທາງລົດທົວ

ວັນທີ 3/11/2021 ຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກໄດ້ໂພສວ່າ “ຕ ຳ ຫລວດ ໄ ທ (ຕ ຳ ຫລວດພູທອນ-ເສລະພູມ) ຈັ ບ ຊາວລາວ 24 ຄົ ນ ຢູ່ລົດປະຈຳທາງ(ລົດທົວ) ຊາວລາວໄດ້ຈ່າຍ ເ ງີ ນ ໃຫ້ກັບນາຍຫນ້າໄປ ຄົ ນ ລະ 8,000 ບ າ ດ ເພື່ອຈະເດີນທາງເຂົ້າໄປ ເ ຮັ ດ ວຽກທີ່ ກຣຸງເທບ ມ ະ ຫານະຄອນ

ແຕ່ໄປບໍ່ເຖີງຈຸດຫມາຍ ເພາະ ເ ຈົ້ າ ຫນ້າທີ່ ໄ ທ ຈັ ບ ໄດ້ ເ ສ ຍ ກ່ອນ. (ຜູ້ລອດ ຖື ວ່າໂຊກດີໄປ)ແຕ່ຜູ້ ບໍ່ ລອດ ເ ສ ຍ ທັງ ເ ງີ ນ ແລະ ຖື ກ ດຳເນີນ ຄ ະ ດີ “ ຖື ກ ປັບໄຫມໃສ່ ໂ ທ ດ ອີກ” ຂໍຝາກ ເ ຕື ອ ນ ສະຕິພີ່ນ້ອງລາວ”