ສປປລາວຈະກາຍເປັນປະເທດການເຊື່ອມຕໍ່ຂົນສົ່ງສິນຄ້າໄປສູ່ທົ່ວໂລກແລ້ວ

ຍຸດທະສາດຂອງ ສປປ ລາວ ໃນການຫັນ ປ ະ ເທດ ທີ່ບໍ່ມີຊາຍແດນ ຕິ ດ ກັບທະເລ ໄປສູ່ການເປັນ ປ ະ ເທດເຊື່ອມໂຍງ ເຊື່ອມຈອດໃນພາກພື້ນ ເລີ່ມເປັນຮູບ ປ ະ ທໍາແລ້ວ ພາຍຫລັງເປີດນໍາໃຊ້ທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ. ຂະນະທີ່ ໂຄງການວຽງຈັນໂລຈິສຕິກພາກ (Vientiane Logistics Park) ຈະກາຍເປັນຖານການຄ້າຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດກັບໂລກແລະພາກພື້ນດ້ານການຄ້າໄດ້ ແລະ ຈະ ປ ະ ກອບສ່ວນເຂົ້າໃນການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມຂອງລາວຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ.ທ່ານ ຈັນທອນ ສິດທິໄຊ ປ ະ ທານບໍລິ ສັ ດ ວຽງຈັນໂລຈິສຕິກພາກ ໃຫ້ ສໍ ຳ ພາດຕໍ່ສື່ມວນຊົນຜ່ານໂທລະພາບລາວແຫ່ງຊາດໃນວັນທີ 31 ທັນວາ 2021 ວ່າ: ວຽງຈັນໂລຈິສຕິກພາກ ເປັນໜຶ່ງຂອງໂຄງການໂລຈິສຕິກລິ້ງ ທີ່ເປັນຍຸດທະສາດຂອງລັດຖະບານວ່າດ້ວຍການຫັນ ປ ະ ເທດບໍ່ມີທາງອອກສູ່ທະເລເປັນ ປ ະ ເທດເຊື່ອມໂຍງເຊື່ອມຈອດດ້ານການຂົນສົ່ງການຄ້າ ແລະການບໍລິການການຄ້າຜ່ານແດນ. ໂດຍສະເພາະທ່າບົກ-ທ່ານາແລ້ງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນທີ່ຢູ່ໃນໂຄງການວຽງຈັນໂລຈິສຕິກພາກຍັງສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າທາງລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເຊິ່ງຍັງສາມາດເຊື່ອມໂລກໄດ້ຜ່ານໂຄງການລາວໂລຈິສຕິກລິ້ງ. ໃນເບື້ອງຕົ້ນການຮອງຮັບສິນຄ້າຂອງວຽງຈັນໂລຈິສຕິກ ຈະບໍລິການໄດ້ 500,000 ຕູ້ຄອນເທັນເນີຕໍ່ປີ ສະເພາະໃນໄລຍະ 3 ປີທໍາອິດ. ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ຄາດວ່າຈະບໍລິການໄດ້ 1 ລ້ານຕູ້ຄອນເທັນເນິຕໍ່ປີ. ທ່ານໃຫ້ຮູ້ອີກວ່າ: ເມື່ອກ່ອນການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຈາກ ປ ະ ເທດລາວໄປຈີນ ຕ້ອງຜ່ານທ່າເຮືອໄທ ຈຶ່ງສາມາດໄປຈີນໄດ້ໃຊ້ເວລາ 30 ມື້ ແຕ່ປັດຈຸບັນໃຊ້ລົດໄຟລາວ-ຈີນ ເດີນທາງຈາກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນພຽງ 1 ວັນຮອດຄຸນໝິງຂອງຈີນ.ນອກນັ້ນ, ໃນອະດີດການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ, ແມ່ນໜຶ່ງເດືອນຕໍ່ໜຶ່ງຮອບ, ແຕ່ໃນອະນາຄົດອັນໃກ້ນີ້ ລົດໄຟຈະສາມາດຂົນສົ່ງໄດ້ໜຶ່ງເດືອນຕໍ່ສີ່ຮອບ ແລະສາມາດສົ່ງອອກເປັນ ຈໍ າ ນວນໜ້ອຍກໍໄດ້. ໂດຍການຮວມຕົວເຂົ້າກັບສິນຄ້າ ປ ະ ເ ພ ດ ດຽວກັບຜູ້ ປ ະ ກອບການອື່ນໃນຕູ້ດຽວກັນໄດ້ ກໍສາມາດສົ່ງອອກໄດ້ ແລະໄດ້ຮັບເງິນໄວ ເຊິ່ງເປັນການໄດ້ປຽບການ ປ ະ ຢັດຕົ້ນທຶນຄືໃນອະດີດ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າຕ້ອງເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃຫ້ກັບໂລຈິສຕິກ 30-40% ຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າ ແຕ່ອະນາຄົດນີ້ຈະເສຍແຕ່ 15% ຂອງມູນຄ່າສິນຄ້າ.ສ່ວນ ທ່ານ ສາຄອນ ພິລາງາມ ອໍານວຍການໃຫຍ່ທ່າບົກ-ທ່ານາແລ້ງ ໃຫ້ຮູ້ຕື່ມອີກວ່າ: ວັນທີ 1 ມັງກອນ 2022 ເປັນຕົ້ນໄປ ລົດຂົນສົ່ງສິນຄ້າທັງໝົດຈະເຂົ້າມາທາງດ່ານທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ເຊິ່ງເປັນການສ້າງດ່ານຢ່າງເປັນທາງການ ແລະຄຸ້ມຄອງໂດຍດໍາລັດວ່າດ້ວຍການຂົນສົ່ງສິນຄ້າ. ທ່າບົກ-ທ່ານາແລ້ງຍັງກາຍເປັນຈຸດເຊື່ອມຕໍ່ຫຼາຍຮູບແບບຂອງພາກພື້ນ ແລະເປັນສະຖານີລົດໄຟສາຍອາຊີ ເຊັ່ນ ສິນຄ້າຈາກ ສປ ຈີນຈະໄປໄທ, ຫວຽດນາມ, ກໍ າ ປູເຈຍ, ມາເລເຊຍ ແລະມຽນມາຈະຕ້ອງມາຜ່ານທ່າບົກ-ທ່ານາແລ້ງ ໂດຍຈະມີກິດຈະການພັກລົດ, ຄ່ຽນຖ່າຍສິນຄ້າ, ເປັນສູນກາງເຕົ້າໂຮມສິນຄ້າໃນການແພັກເຄື່ອງຄືນໃໝ່ ເຊິ່ງຈະສ້າງລາຍຮັບໃນທຸກຂັ້ນ ແລະ ສ້າງລາຍຮັບອັນມະຫາສານໃຫ້ກັບໂຄງການວຽງຈັນໂລຈິສຕິກ. ທ່າບົກທ່ານາແລ້ງມີຂໍ້ໄດ້ປຽບຢູ່ຫຼາຍດ້ານຄື: ຕັ້ງຢູ່ໃຈກາງຄວາມສະດວກ, ເປັນຈຸດສະຫຼັບພາຫະນະ, ເປັນຈຸດໃຫ້ແກ່ການສ້າງມູນຄ່າເພີ່ມສິນຄ້າທີ່ຈະຜ່ານ ປ ະ ເທດລາວ ແລະ ເປັນຈຸດສູນກາງຂະຫຍາຍຕົວເສດຖະກິດຂອງພາກພື້ນ. ພ້ອມນີ້, ທ່ານຍັງໃຫ້ຮູ້ກ່ຽວກັບການຂົນສົ່ງຜ່ານທາງລົດໄຟວ່າ:ໃນວັນທີ 13-29 ທັນວາ ມີສິນຄ້ານໍາເຂົ້າ ທັງໝົດ 95 ຕູ້ ແລະສົ່ງອອກ 5 ຕູ້. ນອກນັ້ນ, ໃນປັດຈຸບັນລັດຖະບານລາວຍັງ ກໍ າ ລັງເລັ່ງແກ້ໄຂດ້ານການກວດກາ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຂອງສິນຄ້າ ຮ່ ວ ມ ກັບລັດຖະບານຈີນ ເພື່ອຫາທາງອອກໃຫ້ມີຈຸດກວດກາ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຂອງສິນຄ້າ ຢູ່ ປ ະ ເທດລາວ ເພື່ອຄວາມສະດວກແລະວ່ອງໄວ. ສໍ າ ລັບດ່ານສາກົນສິນຄ້າທ່າບົກທ່ານາແລ້ງ ແລະ ເຂດໂລຈິສຕິກນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ເປີດນໍາໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນວັນທີ 4 ທັນວາ 2021 ຜ່ານມານີ້.