ຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອຊະຊາຍທີ່ລົດໄຟລາວ-ຈີນ

ທີ່ສປປລາວ ເດືອນມັງກອນ 2022ກາຍເປັນທີ່ວິພາກວິຈານການຢ່າງກວ້າງຂວາງ ສ ຳ ລັບການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອເຂດສະຖານີລົດໄຟແຂວງຫຼວງ ພ ະ ບາງ ພາຍຫຼັງທີ່ມີຄົນໄປພົບເຫັນ ແລະໄດ້ຖ່າຍມາລົງໃນໂລກໂຊຊຽວ. ສ ຳ ລັບສະຖານທີ່ດັ່ງກ່າວແມ່ນເພິ່ນມີຖັງຂີ້ເຫຍື້ອງົດງາມມາຕັ້ງໄວ້ໃຫ້ຖີ້ມ ແຕ່ຜູ້ເປັນເຈົ້າຂອງຂີ້ເຫຍື້ອພັດດືກຊະຊາຍບໍຮອດເຂົ້າຖັງ ແລະລົ້ນອອກມາຢັ່ງຢາຍຢູ່ຕາມສອງຂ້າງ. ຂ້າງໆຂອງຖັງຂີ້ເຫຍື້ອນັ້ນຍັງມີແກັດຂີ້ເຫຍື້ອເອົາມາວາງໄວ້ອີກ ບໍຮູ້ວ່າເປັນຂອງຜູ້ມາໃຊ້ບໍລິການລົດໄຟ ຫຼືຂອງ ປ ະ ຊາຊົນເຂດໃກ້ຄຽງເອົາມາ ແຕ່ທີ່ແນ່ນອນຄືເບິ່ງແລ້ວມັນບໍ່ງາມຕາ. ຄວາມຈີງການຖິ້ມຂີ້ເຫຍື້ອກໍ່ບໍ່ມີຫຍັງຫຍຸ້ງຍາກພໍປານໃດ ອັນ ສ ຳ ຄັນເລີ່ມຈາກພືດຕິ ກ ຳ ໃນແຕ່ລະວັນ ຫາກ ປ ະ ຊາຊົນຄົນໃດຍັງລື້ງກັບການຢູ່ງ່າຍກິນງ່າຍຖີ້ມງ່າຍ ດຽວນີ້ເຮົາມີລົດໄຟຄວາມໄວສູງ ມີທາງດ່ວນ ມີຫຼາຍຢ່າງເອື້ອຍອຳນວຍການແກ່ການພັດທະນາ ແລະຈະມີຜູ້ຄົນມາ ປ ະ ເທດເຮົາຫຼາຍຂຶ້ນນັບມື້. ສະນັ້ນ ຈົ່ງຝຶກພຶດຕິ ກ ຳ ການຖີ້ມຂີ້ເຫຍື້ອໃຫ້ເປັນລະບົບ ເພື່ອອະນາຄົດທີ່ເປັນມິດກັບສິ່ງແວດລ້ອມຂອງ ປ ະ ເທດເຮົາຕໍ່ໄປໃນພາຍໜ້າ.