ສາວຄົນນີ້ບໍ່ລັງກຽດພໍ່ທີ່ພໍ່ເປັນແບບນີ້

ທີ່ ປ ະ ເທດໄທເລື່ອງລາວທີ່ເຄີຍ ຖື ກ ໂພສ ແ ຊ ຣ໌ ກັນມາຫຼາຍໃນໂຊຊ່ຽວມິເດຍ ມາແລ້ວເມື່ອ 3 ປີກ່ອນ ວັນນີ້ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າກໍ່ໄດ້ນຳກັບມາໃຫ້ຜູ້ອ່ານໄດ້ອ່ານອີກຄັ້ງ. ສ ຳ ລັບໂພສຂອງຜູ້ໃຊ້ເຟສບຸກຊື່ວ່າ “กวางน้อย” ທີ່ເຄີຍອອກມາເຜີຍແຜ່ພາບມີ ຍິ ງ ສາວຄົນໜຶ່ງທີ່ຖ່າຍຮູບກັບຜູ້ເປັນ ພໍ່ ຂອງລາວ ທີ່ມີສະຕິບໍ່ດີ ໂດຍນາງໄດ້ບອກວ່າ ຂ້ອຍບໍ່ເຄີຍລັງກຽດພໍ່ ແລະ ບໍ່ເຄີຍຮູ້ສຶກອາບອາຍທີ່ມີພໍ່ສະຕິບໍ່ດີ, ບໍ່ຄືກັບພໍ່ຄົນອື່ນໆ, ຂ້ອຍຮູ້ສຶກຮັກພໍ່ຫຼາຍ ແລະດີໃຈທີ່ມີຜູ້ຊາຍຄົນນີ້ເປັນ ພໍ່,ໂດຍໂພສດັ່ງກ່າວໄດ້ແນບຮູບພາບຄູ່ ພໍ່ ລູ ກ ສຸດໜ້າຮັກ ໂດຍເປັນຮູບ ລູ ກ ສາວທີ່ ກ ຳ ລັງຫອມແລະກອດ ພໍ່ ຂອງນາງ ພ້ອມກັບລະບຸຂໍ້ມູນວ່າ “ບໍ່ເຄີຍອາຍທີ່ມີ ພໍ່ ແບບນີ້ ຮັກ ພໍ່ ທີ່ສຸດໃນໂລກ” ບໍ່ວ່າທ່ານຈະມີສະພາບເປັນເຊັ່ນໃດກໍ່ຕາມ ” ຕໍ່ມາ ຍິ ງ ສາວຄົນໃນພາບກໍ່ໄດ້ອັບເດດເລື່ອງລາວເພີ່ມເຕີມ ບອກວ່າ: ຜູ້ທີ່ຮູ້ຈັກ ບຸ ນ ຄຸ ນ ແລະ ເຄົາລົບ ພໍ່ ແມ່ ບໍ່ວ່າຈະເປັນແນວໃດ ແຕ່ສຸດທ້າຍທ່ານກໍ່ຄືຄົນທີ່ເກີດເຮົາມາ ແລະເປັນຄົນທີ່ດູແລ ລ້ຽງດູເຮົາມາຢ່າງດີ ຈົນເຮົາເຕີບໃຫຍ່ ສາມາດດູແລຕົນເອງໄດ້ ຄືທຸກວັນນີ້ເມື່ອບໍ່ດົນມານີ້ເລື່ອງລາວຂອງນາງກໍ່ໄດ້ ຖື ກ ນຳກັບມາເວົ້າເຖິງອີກຫຼັງຈາກທີ່ທາງແຟນເພຈເຟສບຸກໃຫ້ຄວາມຮັກ ຄວາມອົບອຸ່ນນາງ ຕ ະ ຫຼອດມາ ແຕ່ເມື່ອ ພໍ່ ເປັນແບບນີ້ ເຮົາຈະຄ່ອຍດູແລ ພໍ່ ຄອຍເປັນຫ່ວງເປັນໄຍ ໃຫ້ຄວາມຮັກ ຄວາມອົບອຸ່ນໃຫ້ ພໍ່ ຕ ະ ຫຼອດໄປ ຂ້ າ ພ ະ ເຈົ້າຂໍຂອບໃຈນາງ ແລະຂໍອະນຸຍາດນຳເອົາເລື່ອງຂອງນາງມາເລົ່າ​ເລື່ອງ​ຕໍ່ ເພື່ອ​ເປັນ​ຂະຕິ ເ ຕື ອ ນ ​ໃຈ.