ຜູ້ຕິດເຊື້ອສູງຂື້ນພາຍໃນ1-2ອາທິດໃນຕໍ່ໜ້າ

ຄະນະສະເພາະກິດ ເພື່ອປ້ອງກັນຄວບຄຸມ ແລະ ແກ້ໄຂ້ການລະບາດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ 19 ໄດ້ລາຍງານ ໃນວັນທີ 4/1/2022 ໃຫ້ຮູ້ວ່າ ສະພາບການລະບາດ ພ ະ ຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ໃນ ສປປ ລາວ ຍັງບໍ່ເປັນທີ່ນ່າໄວ້ວາງໃຈ ເຖີງວ່າໄລຍະນີ້ໂຕເລກລາຍງານການ ຕິ ດ ເຊື້ອຈະໜ້ອຍ ແຕ່ກໍ່ຈະສັງເກດເຫັນວ່າຕົວຢ່າງການກວດຫາເຊື້ອກໍ່ໜ້ອຍເຊັ່ນກັນໃນແຕ່ລະແຂວງ ມີສະເພາະຜູ້ທີ່ມີອາການສະແດງເທົ່ານັ້ນທີ່ມາກວດຫາເຊື້ອ ແລະ ອັດຕາການກວດພົບເຊື້ອໃນແຕ່ລະແຂວງແມ່ນສູງຫຼາຍ ບາງແຂວງອັດຕາກວດພົບເຊື້ອສູງຫຼາຍກ່ວາ 50 % ຂອງ ຈຳ ນວນຕົວຢ່າງທີ່ເກັບມາກວດ.ພາຍຫຼັງການສະເຫຼີມສະຫຼອງປີໃໝ່ສາກົນພວກເຮົາຈະຕ້ອງໄດ້ຈັບຕາ ຕິ ດ ຕາມເຝົ້າລະວັງຢ່າງເຄັ່ງຄັດ ແລະ ອາດຈະມີການລາຍງານຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອສູງຂື້ນພາຍໃນ1-2ອາທິດໃນຕໍ່ໜ້າ. ໃນໄລຍະນີ້ກໍ່ເຂົ້າສູ່ລະດູໜາວ ເຮັດໃຫ້ມີຄົນມີອາການຄ້າຍຄືໄຂ້ຫວັດຫຼາຍໂດຍສະເພາະໃນບັນດາແຂວງພາກເໜືອ ພົບມີການລະບາດໄຂ້ຫວັດເປັນຈຸ້ມ ແລະ ຍັງກວດພົບການລະບາດ ພ ະ ຍາດ ໂຄ ວິ ດ -19 ເປັນຈູ້ມໃນຫຼາຍເມືອງ, ສະນັ້ນປັດຈຸບັນຖືວ່າທຸກບ່ອນມີຄວາມສ່ຽງ ແລະ ມີການຢັ້ງຍືນວ່າທ່ານສາມາດ ຕິ ດ ໄຂ້ຫວັດຕາມລະດູການ ແລະ ໂ ຄ ວິ ດ ພ້ອມກັນໄດ້,ສະນັ້ນ ພັກ-ລັດ ຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທຸກຄົນໃນສັງຄົມ ຈົ່ງຍົກສູງສະ ຕິ ລະວັງຕົວໃນການ ປ ະ ຕິບັດປ້ອງກັນຕົນເອງຢ່າງເຂັ້ມງວດ, ງົດເດີນທາງໄປສະຖານທີ່ສ່ຽງ ຖ້າບໍ່ ຈໍ າ ເປັນແທ້ໆ ຫຼີກລ່ຽງການເອົາຕົນເອງໄປຈຸດສ່ຽງຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ຕ ະ ຫຼາດ, ງານພິທີຕ່າງໆ ຖ້າມີຄວາມ ຈໍ າ ເປັນແທ້ໆຕ້ອງໄປ ກໍ່ຄວນແຍກຫ່າງຈາກຄົນອື່ນ ໃສ່ຜ້າອັດປາກດັງຢ່າງ ຖື ກ ຕ້ອງ ລ້າງມືໃສ່ສະບູ ຫຼື ເຈວທີ່ມີທາດ ເ ຫຼົ້ າ ເລື້ອຍໆ ເຮັດຄວບຄູ່ກັນໄປທຸກຢ່າງຈົນເປັນຄວາມຊິນເຄີຍ. ສໍ ຳ ລັບ ສໍ ຳ ນັກງານອົງການ ພາຍຫຼັງພັກຊ່ວງປີໃໝ່ຫຼາຍວັນ, ຫຼາຍຄົນໄດ້ເດີນທາງກັບມາຈາກການໄປຢ້ຽມຢາມຄອບຄົວ,ກັບຄືນທ້ອງຖີ່ນ, ໄປສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆໃນຫຼາຍແຂວງ, ດັ່ງນັ້ນເມື່ອກັບມາເຮັດວຽກປົກກະຕິຫ້ອງການກໍ່ຄວນມີມາດ ຕ ະ ການປ້ອງກັນການ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂດຍສະເພາະຄວນມີການ ວັດແທກອຸນຫະພູມກ່ອນເຂົ້າເຮັດວຽກ, ມີຈຸດລ້າງມືໃນສະຖານທີ່ເຮັດວຽກ, ຮັກສາໄລຍະຫ່າງ ແລະ ແນະນຳໃຫ້ເປີດປ່ອງຢ້ຽມເພື່ອໃຫ້ອາກາດ ຖ່າຍເທສະດວກ. ຖ້າ ພ ະ ນັກງານຄົນໃດບໍ່ສະບາຍມີອາການຄ້າຍຄືໄຂ້ຫວັດ ຫຼື ເປັນຜູ້ ສ ຳ ຜັດໃກ້ຊິດກັບຜູ້ ຕິ ດ ເຊື້ອກໍ່ໃຫ້ຜູ້ກ່ຽວໂຈະການມາເຮັດວຽກໃນຫ້ອງການທັນທີ ພ້ອມທັງ ຈ ຳ ກັດບໍລິເວນຕົນເອງ ແລະ ໃຫ້ເຮັດວຽກທາງໄກຢູ່ບ້ານ, ພ້ອມທັງກວດຫາເຊື້ອໂດຍໄວ ທັງນີ້ກໍ່ເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນປອດ ໄ ພ.