ຊາຍໜຸ້ມເລີກໂງ່ຈື່ງເລີກກັບແຟນໄປຫາແຟນໃໝ່ດີກວ່າ

ເວົ້າເລື່ອງມືຖື ແນ່ນອນວ່າປັດຈຸບັນນີ້ ປຽບໄດ້ເລີຍວ່າມັນເປັນທຸກຢ່າງໃນຊີວິດອີຫຼີ ທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້ເກືອບທຸກຢ່າງຜ່ານການໃຊ້ນິ້ວຈິ້ມ ເຊິ່ງນັ້ນກໍ່ລວມໄປເຖິງການ ລັ ກ ມີກິກ ຫຼື ແອບເຊື່ອງຄົນທີ່ເຮົາລົມນໍາໄວ້ໃນນັ້ນເພື່ອບໍ່ໃຫ້ແຟນຮູ້. ເຊິ່ງມື້ນີ້ມີເຫດການທີ່ຖືກແຊຫຼາຍໃນໂຊຊຽວຂອງຈີນ ໂດຍເປັນຄລິບທີ່ຍິງສາວລົງໄປກອດຂາຝ່າຍຊາຍ ຂໍບໍ່ໃຫ້ແຟນໜຸ່ມເບິ່ງມືຖືຂອງຕົນເອງ ຫຼັງຈາກທີ່ເຂົາສົງໄສວ່ານາງແອບນອກໃຈໄປມີກິກ.ຈາກການລາຍງານເຫດການດັ່ງກ່າວເກີດໃນ ມົນທົນ ກຸ້ຍໂຈວ ປ ະ ເທດຈີນ ໂດຍມີການບັນຍາຍວ່າ ຊາຍໜຸ່ມສົງໄສາວ່າແຟນສາວກໍາລັງມີຄົນອື່ນເພາະນາງມີບາງຢ່າງ ຜິ ດ ປົກກະຕິ ຫຼັງຈາກມີສາຍໂທເຂົ້າສາຍໜຶ່ງ ໂດຍຝ່າຍຊາຍຈຶ່ງຈັບໂທລະສັບມືຖືຂອງນາງມາເພື່ອເອາໄປກວດເບິ່ງ ລວມທັງເປີດຟັງຂໍ້ຄວາມສຽງເພື່ອຄວາມໝັ້ນໃຈ ເຊິ່ງຝ່າຍ ຍິ ງ ກໍ່ເອີ້ນໄດ້ວ່າ ລົງໄປ ຄຸ ກ ເຂົ່າຂໍຮ້ອງໃຫ້ຜູ້ຊາຍ ຢຸ ດ ແລະ ກ່າວຂໍໂທດ.ທັ້ງນີ້ ຫຼັງຈາກເລື່ອງລາວດັ່ງກ່າວໄດ້ ຖື ກ ແຊ ໄປເທິງໂລກອອນລາຍ ຈາກຜູ້ທີ່ເຫັນເຫດການ ກໍ່ມີຜູ້ຄົນເຂົ້າມາສະແດງຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ວ່າທີ່ຜູ້ ຍິ ງ ສະແດງທ່າທີແບບນີ້ ແນ່ນອນວ່ານາງ ກໍ ຳ ລັງນນອກໃຈແຟນຢ່າງແນ່ນອນ ລວມໄປເຖິງສົ່ງ ກໍ າ ລັງໃຈ ແລະ ແນະນໍາໃຫ້ຝ່າຍຊາຍຮີບ ຕັ ດ ຜູ້ ຍິ ງ ແບບນີ້ອອກໄປຈາກຊີວິດ ແລະ ຫາຄົນໃໝ່ດີໆຈະເໝາະກວ່າ.