ຜົວກັບເມຍເສຍຊີວິດພ້ອມກັນຍ້ອນບໍ່ຢາກສັກວັກຊີນ

ສາມີ ພັ ນ ລະຍາເສຍຊີວິດມື້ດຽວກັນ ຫຼັງ ຕິ ດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ເຊິ່ງທັງສອງບໍ່ທັນ ສັ ກ ວັກຊີນ ຈາກການລາຍງານຂອງ ສ ຳ ນັກງານຂ່າວຕ່າງ ປ ະ ເທດວ່າ: ໃນວັນທີ 3 ມັງກອນ 2022 ທີ່ຜ່ານມາ ມີສາມີ ພັ ນ ລະຍາຈາກ ລັດຄາລິຟໍເນຍ, ສະຫາລັດອາເມຣິກາ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ ສັ ກ ວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຫຼັງຈາກ ຕິ ດ ເຊື້ອກໍໄດ້ເສຍຊີວິດພ້ອມກັນ ຖິ້ມ ລູ ກ ທັງ 4 ຄົນ, ໂດຍຄົນທີ່ເສຍຊີວິດແມ່ນ ທ້າວ ອາວວາໂຣ ເຟີນານເດດ ອາຍຸ 44 ປີ ແລະ ນາງ ຊີວເວຍ ເຟີນານເດດ ຈາກລັດຄາລິຟໍເນຍ,ສະຫະລັດອາເມຣິກາ ເຊິ່ງຍັງບໍ່ ສັ ກ ວັກຊີນທັງຄູ່ ຕ້ອງມາ ຈົ ບ ຊີວິດໃນວັນທີ 19 ທັນວາ 2021 ທີ່ຜ່ານມາ. ນ້ອງສາວຂອງຜູ້ເສຍຊີວິດໄດ້ເປີດເຜີຍອີກວ່າ: ອ້າຍຂອງລາວບໍ່ຍອມ ສັ ກ ວັກຊີນປ້ອງກັນ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ເພາະຖ້າເບິ່ງຂໍ້ມູນການວິໄຈໃຫ້ຫຼາຍກວ່ານີ້ກ່ອນເຂົາຈຶ່ງຈະໄປ ສັ ກ ວັກຊີນ, ຫຼັງຈາກທັງຄູ່ອ້າຍຕົນເອງ ແລະ ເອື້ອຍໄພ້ບໍ່ໄດ້ຮັບການ ສັ ກ ວັກຊີນແລ້ວ ແລະມີຜົນກວດອອກມາວ່າ ຕິ ດ ເຊື້ອ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ຜ່ານມາບໍ່ດົນທັງສອງກໍເສຍຊີວິດໃນມື້ດຽວກັນ.