ໜ້າກາກອະນາໄມ2022ເປີດປາກໄດ້

ຖືເປັນການປ່ຽນຮູບແບບໜ້າກາກອະນາໄມແບບປິດດັງລົງເຖິງຄາງ, ໂດຍບໍລິສັດແຫ່ງໜຶ່ງຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ ໄດ້ປະດິດໜ້າກາກອະນາໄມແບບໃໝ່ຊຶ່ງຫວັງວ່າຈະຊ່ວຍໃຫ້ຜູ້ສວມໃສ່ສາມາດກິນເຂົ້າໄດ້ຢ່າງສະດວກສະບາຍ. ​ໜ້າກາກອະນາໄມທີ່ວ່ານີ້ມີຊື່ວ່າ ໂຄສ໌ກ (kosk) ເປັນໜ້າກາກທີ່ມີຊື່ຫຍໍ້ມາຈາກເກົາຫຼີ (ko) ກັບ ມາສ໌ກ (sk) ຊຶ່ງໄດ້ຮັບການອອກແບບ ແລະ ຜະລິດໂດຍ ບໍລິສັດ ແອຕແມນ ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ, ບັນຈຸໃນກ່ອງມີ 10 ອັນ ລາຄາ 9.800 ວອນ ຫຼື ປະມານ 94 ພັນກີບ, ມີຂາຍສະເພາະຊ່ອງທາງອອນໄລນ໌. ໜ້າກາກ kosk ປະກອບດ້ວຍສອງສ່ວນຄື: ສ່ວນປິດດັງ ແລະ ປາກ, ຊຶ່ງສາມາດຈີກສ່ວນລຸ່ມຂອງໃບໜ້າເພື່ອເປີດບໍລິເວນປາກໃຫ້ກິນເຂົ້າ ຫຼື ດື່ມນໍ້າໄດ້. ​ພ້ອມນັ້ນ, ບໍລິສັດສະປາຣ໌ໂຄຣນຟາບຣິກ ຂອງ ສ.ເກົາຫຼີ

ກໍໄດ້ອອກແບບໜ້າກາກທີ່ມີຊື່ວ່າ “ໜ້າກາກດັງປ້ອງກັນໄວຣັສຄອປເປີຣ໌” ຊຶ່ງປິດສະເພາະສ່ວນດັງ ແລະ ມີຈຳໜ່າຍຜ່ານທາງອອນໄລນ໌ໃນ ສ.ເກົາຫຼີ; ສໍາລັບໜ້າກາກຊະນິດນີ້, ຖືກອອກແບບມາເພື່ອສວມໃສ່ໃຕ້ໜ້າກາກອະນາໄມປົກກະຕິອີກຊັ້ນ, ຊຶ່ງຂາຍໃນລາຄາ 2.000 ວອນ ຫຼື ປະມານ 17 ພັນກີບ. ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ໜ້າກາກດັງປ້ອງກັນໄວຣັສຄອປເປີຣ໌ ກໍໄດ້ຮັບສຽງວິພາກວິຈານໄປຕ່າໆນາໆ. ​ທັງນີ້, ແຄທທາຣີນ ເບນເນທທ໌ ຈາກພາກວິຊາລະບາດວິທະຍາສະຖາບັນການປ່ຽນແປງດ້ານສຸຂະພາບ ມະຫາວິທະຍາໄລດີຄິນ ໃນປະເທດອອສເຕຣເລຍ, ກໍໃຫ້ສຳພາດຕໍ່ສື່ວ່າ: ການອອກແບບໜ້າກາກປິດສະເພາະດັງເປັນ “ຄວາມຄິດທີ່ປະຫຼາດ” ແຕ່ຢ່າງໜ້ອຍການສວມໃສ່ໜ້າກາກດັ່ງກ່າວ “ກໍຍັງດີກວ່າບໍ່ໃສ່ຫຍັງເລີຍ”.