ເກີດເຫດງົວ ຕ າ ຍ ກະທັນຫັນທີ່ເມືອງຜາອຸດົມ

ອີງຕາມການລາຍງານ ຈາກແຟນເພສ ໜັງສືພິມບໍ່ແກ້ວ ໃຫ້ຮູ້ວ່າ: ເກີດມີງົວ ຕ າ ຍ ກະທັນຫັນ ເຊິ່ງຕາມການລາຍງານ ຂອງທ່ານ ບຸນຍີ່ ຈັນທະບຸດ ຫົວໜ້າໜ່ວຍງານລ້ຽງສັດ ແລະ ການປະມົງຫ້ອງການກະສິກຳ-ປ່າໄມ້ເມືອງຜາອຸດົມແຂວງ ບໍ່ແກ້ວໃຫ້ຮູ້ວ່າ:

ໃນວັນທີ 31 ພຶດສະພາ 2021 ນີ້, ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານປຸ່ງລາດໄດ້ລາຍງານວ່າ: ມີງົວຂອງປະຊາຊົນ ຕ າ ຍ ໂດຍບໍ່ຮູ້ສາເຫດຈໍານວນ 5 ໂຕ. ຜ່ານການລົງກວດກາຕົວຈິງ ຂອງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ໄດ້ບົງມະຕິພະຍາດສັດ ທີ່ເຮັດໃຫ້ມີງົວ ຕ າ ຍ ໃນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເກີດຈາກຫຼາຍອາການ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ:

ອາການສັດເປັນພະຍາດທ້ອງເບັງ, ສັດ ຕ າ ຍ ກະທັນຫັນ ບໍ່ສະແດງອາການຜິດປົກກະຕິ ຫຼື ເຈັບມາກ່ອນ, ມີນໍ້າລາຍ-ນໍ້າມູກໄຫຼອອກປາກ-ອອກດັງຍ້ອນມີລົມດັນກະເພາະ, ບາງໂຕມີເລືອດອອກ ຮູທະວານໜ້ອຍໜຶ່ງ. ຕໍ່ກັບເຫດການດັງກ່າວ ທາງໜ່ວຍງານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ສົມທົບກັບ ອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ໄດ້ນໍາພາເຈົ້າຂອງສັດຂຸດຂຸມຝັງຊາກງົວ ຕ າ ຍ ຈໍານວນ 5 ໂຕ

ໃນຂຸມດຽວກັນ ເຊິ່ງຂຸມດັ່ງກ່າວມີຄວາມເລິກ 2 ແມັດ ພ້ອມທັງຊີດຢາຂ້າເຊື້ອພະຍາດໃສ່ຊາກງົວ ຕ າ ຍ ແລະ ຫຼັງຈາກຖົມຂຸມແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ຊີດຢາ ຂ້ າ ເຊື້ອພະຍາດຮອບທີ່ສອງ ໃສ່ບໍລິເວນຂຸມ

ແລະ ບໍລິເວນທີ່ມີຊິ້ນສ່ວນຕົກເຮ່ຍຂອງຊາກງົວ ຕ າ ຍ , ພ້ອມແນະນໍາອໍານາດການປົກຄອງບ້ານ ແລະ ເຈົ້າຂອງສັດໃຫ້ແຍກສັດໃນຝູງທີ່ມີງົວ ຕ າ ຍ ດັ່ງກ່າວອອກໄປລ້ຽງເຂດອື່ນ, ທັ້ງນີ້ ເພື່ອເປັນການປ້ອງກັນບໍ່ໃຫ້ມີການຕິດເຊື້ອພະຍາດສັດທີ່ອາດຈະເກີດຂຶ້ນ.

Facebook Comments Box

Similar Posts