ສິດທິໜ້າທີ່ຂອງກອງຫຼອນບ້ານ

ຫຼາຍໆຄັ້ງທີ່ພວກເຮົາມັກຈະເຫັນວ່າ ປກສ ບ້ານ ຫລື ກອງຫລອນບ້ານ ປະຕິບັດຫນ້າທີ່ ທີ່ພວກເຮົາຮູ້ສຶກວ່າມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ດັ່ງນັ້ນມື້ນີ້ພວກເຮົາຈະຂໍນຳສະເໜີສິດ ແລະ ຫນ້າທີ່ຂອງ ປກສ ບ້ານ ຊຶ່ງປະກອບມີດັ່ງນີ້:

1. ຄົ້ນຄວ້າ, ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ແນວທາງ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ ແລະ ຄໍາສັ່ງຂອງຂັ້ນເທິງ ກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
2. ຈັດຕັ້ງຝຶກຝົນຫລໍຫລອມຕົນເອງ, ຍົກສູງລະດັບການສຶກສາ, ວັດທະນະທຳ, ວິຊາສະເພາະຕໍາຫລວດ;
3. ປົກປັກຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮຽບຮ້ອຍ;
4. ສຶກສາອົບຮົມ ປະຊາຊົນ ໃຫ້ເຊື່ອມຊືມວຽກງານປ້ອງກັນຊາດ-ປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບທົ່ວປ່ວງຊົນ, ເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດລັດຖະທຳມະນູນ, ກົດໝາຍ, ລະບຽບການ, ລະບຽບບ້ານ, ປຸກລະດົມ, ຂົຍຝນຂວາຍປະຊາຊົນ ປະກອບສ່ວນເຂົ້າໃນວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
5. ຊອກຮູ້, ເກັບກຳສະພາບການ, ກົນອຸບາຍ, ເລ່ລຽມການເຄື່ອນໄຫວຂອງບຸກຄົນ ຫລື ກຸ່ມຄົນບໍ່ດີ, ຍົກສູງສະຕິລະວັງຕົວ, ກຽມພ້ອມປ້ອງກັນ, ສະກັດກັ້ນ, ຕອບຕ້ານ ທຸກການລະເມີດກົດໝາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
6. ຈັດຕັ້ງກຳລັງອອກເຄື່ອນໄຫວ, ກວດກາລາດຕະເວນ, ຮັກສາຄວາມສະຫງົບ ແລະ ຄວາມເປັນລະບຽບຮ້ອຍຮ້ອຍ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ;

7. ໄດ້ຮັບການປະກອບອາວຸດ ແລະ ອຸປະກອນທີາຈຳເປັນ ເພື່ອຮັບໃຊ້ເຂົ້າໃນການເຮັດຫນ້າທີ່ຂອງຕົນ;
8. ໄດ້ຮັບນະໂຍບາຍອຸດຫນູນ ແລະ ນະໂຍບາຍອຶ່ນ ຕາມທີ່ໄດ້ກຳນົດໄວ້ໃນກົດຫມາຍ ແລະ ລະບຽບການ;
9. ກວດກາ, ເກັບກຳສໍາມະໂນຄົວ ລວມທັງຄົນຖິ່ນອຶ່ນ ທີ່ມາພັກເຊົາໃນແຕ່ລະໄລຍະ;
10. ຮັກສາຄວາມປອດໄພໃຫ້ຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາເຄື່ອນໄຫວພັກເຊົາ;
11. ປະສານສົມທົບກັບກຳລັງກອງຫລອນ, ກຳລັງປ້ອງກັນຕົວ, ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມປອດໄພ, ກຳລັງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບກຸ່ມບ້ານ ກ່ຽວກັບວຽກງານປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ;
12. ສະຫລຸບ, ລາຍງານ ການປະຕິບັດວຽກງານຂອງຕົນຕໍ່ກອງບັນຊາການປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບເມືອງ, ເທດສະບານ, ນະຄອນ ຢ່າງເປັນປົກກະຕິ; ແລະ
13. ນໍາໃຊ້ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອຶ່ນ ຕາມທີ່ໄດກຳນົດໄວ້ໃນກົດໝາຍ ແລະ ຕາມການມອບຫມາຍ.