ລົດຂົນສົ່ງເບຍປີ້ນເບຍລາວ ແ ຕ ກ ກະຈາຍ

ລົດຂົນສົ່ງເບຍເກີດ ອຸ ປ ະ ຕິ ເ ຫ ດ ຢູ່ທາງເຂົ້າ ເມືອງລ້ອງຊານ ແຂວງໄຊສົມບູນ. ວັນທີ 3/8/2021 ລົດຂົນສົ່ງເບຍ ເສຍຫລັກພິກຂ້ວມ ສົ່ງຜົນໃຫ້ສີນຄ້າ ເບຍລາວ ແ ຕ ກ ກະຈັດກະຈາຍ. ຊ່ວງນີ້ເບຍ ກຳລັງຂຶ້ນລາຄາ.