ສປປລາວ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໂ ຄ ວິ ດ ໃນຊຸມຊົນ + 7 ຄົນ

ວັນທີ 4/8/2021 ສປປລາວ ພົບຜູ້ ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ໃໝ່ +290 ຄົນ. ສະຫລຸບຫຍໍ້ ສະຖານະການ ໂ ຄ ວິິ ດ -19 ໃນມື້ນີ້ ຖະແຫຼງຂ່າວສະຖານະການແຜ່ ລ ະ ບ າ ດ ຂອງພະຍາດ ໂ ຄ ວິ ດ -19 ປະຈຳວັນທີ 4/8/2021 ຕິ ດ ເ ຊື້ ອ ສະສົມ +7.305 ຄົນ, ເສຍຊີວະສົມ 7 ຄົນ.

ນະຄອນຫຼວງ 38 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ 1 ຄົນ)

ໄຊຍະບູລີ 3 ຄົນ (ຊຸມຊົນ)

ຄຳມ່ວນ 6 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ)

ສະຫວັນນະເຂດ 94 ຄົນ (ຊຸມຊົນ 2)

ຈຳປາສັກ 132 ຄົນ ( ຊຸມຊົນ 1 ຄົນ )

ສາລະວັນ 17 ຄົນ (ນຳເຂົ້າ)

ຂໍໃຫ້ລາວເຮົາຜ່ານວິກິດໂດຍໄວ.