ຈັ ບ ຕົວ 3 ແ ຮ ງ ງານລາວ ລັ ກ ລ ອ ບ ຂ້າມແດນ

ເບິ້ດຄຳສິເວົ້າ ວັນທີ 2/8/2021 ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄທໄດ້ກັກຕົວ ແ ຮ ງ ງານຊາວລາວ 3 ຄົນ ຂະນະກຽມ ລັ ກ ລ ອ ບ ຂ້າມປະເທດເພື່ອສິກັບ ແຂວງຈຳປາສັກ ຢູ່ບໍລິເວນດ້ານຫຼັງດ່ານ ຊ່ອງເມັກ ປະເທດໄທ ເຊິ່ງທັງ 3 ໃຫ້ການວ່າ ລັ ກ ລ ອ ບ ມາເຮັດວຽກແບບ ຜິ ດ ກົ ດ ໝ າ ຍ ຢູ່ໄທຫຼາຍປີ ເມື່ອເຈີ້ສະຖານະການ

ໂຣກ ລ ະ ບ າ ດ ໂ ຄ ວິ ດ ນາຍຈ້າງປິດກິດຈະການ ເຮັດໃຫ້ທັງ 3 ຕົກງານ ແລະ ຢ້ າ ນ ຕ າ ຍ ຈາກ ໂ ຄ ວິ ດ ຈຶ່ງພາກັນເດີນທາງກັບປະເທດ ແຕ່ບໍ່ມີພາສປອດ ຈຶ່ງໃຊ້ວິທີ ລັ ກ ລ ອ ບ ຂ້າມ ເຈົ້າໜ້າທີ່ໄດ້ນຳຕົວພວກກ່ຽວທັງໝົດໄປກວດຫາ ເ ຊື້ ອ ພ້ອມດຳເນີນຄະດີຕາມ ກົ ດ ໝ າ ຍ ຕໍ່ໄປ

Facebook Comments Box

Similar Posts